Neem contact op met Platform W<span class=OW" />

Informatie over WOW

Platform WOW stelt de samenwerking tussen beheerders van water en vaarwegen centraal.

Neem contact op met Platform WOW

Meeloopdagen 7 tot en met 18 november

Loop een dagje mee met een collega weg of waterbeheerder in een andere organisatie!

Dat was de uitnodiging waaraan ruim 370 collega's in de Week van de WOW factor 2016 gehoor gaven. Dat is een toename van meer dan 120 mensen ten opzichte van vorig jaar en daar zijn wij uiteraard erg trots op. 

Verslagen

Op onze website staan enthousiaste verslagen van mensen die hebben meegelopen. Ook hieruit blijkt weer dat een dagje meelopen bij een collega bij een andere beheerder een snelle en makkelijke manier is om de kennisdeling in de sector Water en Weg te vergroten en elkaars werelden beter te leren kennen.

We willen iedereen die mee heeft gelopen of een meeloopdag heeft georganiseerd hartelijk bedanken voor hun inzet om kennisuitwisseling en samenwerking binnen het (vaar-)weg en waterbeheer tot stand te brengen en het blikveld van verschillende overheidsinstanties te verbreden. Dit is waar platform WOW voor staat! 

Cirkeldiagram meeloopdagen