Neem contact op met Platform W<span class=OW" />

Informatie over WOW

Platform WOW stelt de samenwerking tussen beheerders van water en vaarwegen centraal.

Neem contact op met Platform WOW

WOW

Samenwerken: waarom?

Als beheerders van water en vaarwegen beheren we de veiligheid, de kwaliteit en kwantiteit van water en vlot, veilig en betrouwbaar vervoer over water. Burgers, de gebruikers van water, watersystemen, netwerken en vaarwegen, veronderstellen van Rijk, provincies, gemeenten, havenbedrijven, drinkwaterbedrijven en waterschappen structureel contact en onderlinge afstemming. In realiteit is Nederland 'een lappendeken' van beheergebieden. Daarbinnen beperken verschillende beheerders zich tot gebieden, netwerken of functionaliteiten van water. Dit noodzaakt tot het maken van afspraken en samenwerking.

Effectiever samenwerken, juist nu

Zeker met het huidige forse begrotingstekort, is samenwerking urgenter dan ooit. Juist met de komende krimp, kan en moet winst worden behaald uit meer en beter samenwerken. Dat vraagt een actieve houding van (vaar)waterpartners in het regelen van onderlinge afstemming. Met oog voor de burger, als gebruiker en als belastingbetaler. En door effectiever, efficiënter en met meer kwaliteit te werken. De samenwerking tussen beheerders van water en vaarwegen groeit, vaak regionaal. Ingegeven vanuit de eigen behoefte aan samenwerking of door politieke en bestuurlijke invloed. Er is behoefte aan het delen van de aanwezige kennis, ervaring en inzichten in samenwerking. Tussen ambtenaren en met bestuurders.

WOW, platform voor ontmoeting, kennis en discussie

WOW is een initiatief van verschillende waterbeheerders. WOW organiseert en stimuleert, als platform, de landelijke ontmoeting van waterbeheerders van rijk, provincies, gemeenten, havenbedrijven, drinkwaterbedrijven en waterschappen. WOW beoogt de uitwisseling van kennis en ervaring op het gebied van samenwerking tussen waterbeheerders. Het netwerk richt zich op vier thema's. WOW is nadrukkelijk een initiatief voor èn door Nederlandse waterbeheerders.