2.6 Inkoop - Aanbesteden met kleuren (100% kwaliteit)


Aanbesteden met kleuren 2Workshop

Om tot optimale ontwerpen te komen, moeten teams van opdrachtgever en opdrachtnemer goed bij elkaar passen. Samenwerken binnen - en met een team is van cruciaal belang om een bouwproject tot een goed einde te brengen. Wantrouwen, gedoe en tegenwerking kun je daarbij niet gebruiken. De zachte factoren zijn zeker zo belangrijk als technische kennis.

De provincie Overijssel heeft bij een aanbesteding van een bouwteam voor het herstel van oeverbeschoeiingen langs het Kanaal Almelo - De Haandrik volledig ingezet op samenwerking door openheid van zaken te geven over het profiel van het provinciale team en alle zekerheden en onzekerheden open op tafel te leggen.

Er is 100% geselecteerd op kwaliteit, waarbij ook naar persoonlijke karakters van teamleden van de opdrachtnemer is gekeken met het oog op een goede samenwerking.

In deze workshop wordt uit de doeken gedaan, hoe de provincie Overijssel op uitzonderlijke wijze het herstel van oevervoorzieningen langs het Kanaal Almelo - De Haandrik heeft aanbesteed. 

Door Eef Uiterwijk (programmamanager) en Dimitri Jansen (projectleider) van de provincie Overijssel.