2. 11 Drie pitches over Klimaat, duurzaamheid en milieu

Pitch klimaat: De waterbergende weg

We hebben steeds meer te maken met extreem weer: hitte, hoosbuien en droogte wisselen elkaar af. Hoe houden we onze steden leefbaar? Onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam toont aan:  'Het klimaat past in uw straatje!'  #AdaptOurWorld

Door Tom Schoenmaker  -  Hogeschool van Amsterdam Urban Technology 

Pitch milieu

Elf publieke en private partijen werken in het Europese project SOCRATES2.0  samen aan verkeersinformatie- en navigatiediensten voor weggebruikers in het kader van milieuproeven. Grote steden als Antwerpen, Amsterdam, Copenhagen en Munchen doen mee. In Amsterdam zijn er verschillende milieuzones voor verschillende voertuigen. Er is onder andere een service ontwikkeld die informatie aanbiedt over de milieuzones, zodat weggebruikers met specifieke voertuigen de route tijdig kunnen mijden inden nodig. Deze diensten zullen worden aangeboden worden apps als Flux (Flitsmeister) en die van TomTom. Met informatie op maat en in de auto moet het gebruik van deze route op het juiste moment verbeteren en de vertraging op de standaard route verminderen.