Webinar Smart Shipping terugkijken

Presentatie

In dit webinar gaan we verder in op Smart Shipping. Wat wordt er onder verstaan? Wat is de huidige stand van zaken? Wat houdt de Smart Shipping Challenge 2017 in? Praktijkvoorbeelden? Wat zijn mogelijke uitdagingen?

De komende jaren wordt de logistiek op het water steeds slimmer en autonomer. Smart Shipping wordt het varen van de toekomst. Als kennis-, transport- én innovatieland wil Nederland hierin een voortrekkersrol vervullen en voordelen behalen op het gebied van veiligheid, efficiëntie, duurzaamheid en kostenbesparingen. Bovendien biedt Smart Shipping kansen om de benodigde moderniseringsslag te maken om competitief te blijven met andere vervoersbranches.

Volop in ontwikkeling

Smart Shipping, ofwel: vergaand geautomatiseerd varen, is nog volop in ontwikkeling. Denk aan het besturen van schepen op afstand, het slimmer delen van informatie, het optimaliseren van het vaarwegonderhoud of het deels of (bijna) volledig automatisch varen. Om daarin concrete stappen voorwaarts te maken, biedt Rijkswaterstaat aan scheepvaartbedrijven, kennisinstituten en haven- en vaarwegbeheerders een podium en experimenteerruimte. Vanuit het motto ‘learning by doing’ organiseren we op 30 november 2017 in Rotterdam een aantrekkelijk maritiem voorbeeldevent, waarmee we als ondernemend, onderzoekend en varend Nederland echt vooruit komen. 

Spreker

Laurens Schrijnen is kwartiermaker van de Smart Shipping Challenge 2017 SMASH!. Hij is binnen Rijkswaterstaat strategisch adviseur Smart Mobility. Hiervoor was hij ondermeer oprichter van De Innovatiecentrale in Helmond en De Verkeersonderneming in Rotterdam.

Vragen en antwoorden

Je ziet vaak dat het niet werkt vanwege de economische waarde van uitvindingen. Niemand wil zijn idee te koop geven. Dat geldt bijvoorbeeld ook bij goedereninformatie, dat is heel concurrentie gevoelig. Hoe los je dit op?

Ik ben een voorstander van grote mate van transparantie, dan kun je kennis delen en kan je eigen innovatie weer verrijkt worden door een ander. Vervolgens kun je zelf ook weer nieuwe slagen maken. De kaarten voor de borst houden lijkt korte termijn gewin, maar ik geloof daar echt niet in.

Het voorbeeld van goedereninformatie, natuurlijk is het ingewikkeld wat men wil delen, maar in Rotterdam zijn voorbeelden met Portbase en NextLogic waarin informatie wordt gedeeld: vertel maar in welke terminal ik moet zijn om te laden en te lossen en je ontvangt van mij (Haven van Rotterdam) welke route je langs die terminals het beste kan nemen? Dit hoef je niet verplichten maar initiatieven lopen er wel op dit moment.

Wat zie je /wat ziet men (o.b.v. de bijeenkomsten zoals in Amsterdam met bedrijven) als 'laaghangend fruit'?

Nou er is heel veel, het eerste is de app riverguide. 2 Jaar geleden begonnen als route informatie (adviesroute, geschatte duur en wat kom je allemaal tegen + nearby info gedurende de reis). Het is nu uitgebreid met en door collega overheidspartijen (succes: samenwerking tussen overheden), dus meer data! En inmiddels gebruikt door meer dan 1000 schippers!

Tweede punt is het gebruik van drones en camera’s bij inspecties. Waarom moeten er mensen onder bruggen en boven schepen hangen als we dit ook met slimme camera’s kunnen doen. Dit zijn oplossingen die op korte termijn kunnen worden uitgevoerd, sterker nog: het Havenbedrijf Rotterdam heeft ze al varen.

Ook is er het COVADEM systeem (Coöperatieve Vaarweg Diepte Meting http://www.covadem.eu/ ). Met dit systeem wordt de gemeten data van elk schip (elk schip meet zijn kielspeling) gedeeld met alle partijen. Als je weet wat de vaardiepte bij Sint-Andries is (ondiepste punt van de Waal), dan kun je je schip veel efficiënter/slimmer beladen. Dit is een proces dat sinds 2003 bezig is, waar we proberen met onderzoekers, ondernemers en beheerders proberen dit verder te brengen en dit zou op korte termijn kunnen lukken. Dit zou mijns inziens laaghangend fruit moeten zijn.

Wat kunnen waterbeheerders nu al concreet doen?

Het eerste punt is waterkwaliteitsmetingen. Moet dit met schepen worden gedaan? In het verleden gingen wij moet onze eigen schepen bij Sint-Andries de waterdiepte meten [zie ook de vraag over laaghangend fruit] maar ik denk dat dit slimmer kan. Maar ook het infrastructuurbeheer kan slimmer worden georganiseerd met slimme camera’s en camera’s op (varende of vliegende) drones

Een andere optie is ook de eigen vloot van waterbeheerders. Rijkswaterstaat heeft 122 eigen schepen voor de eigen taak, de landbouw en de kustwacht. Ook hier kunnen slagen worden gemaakt. Rijkswaterstaat werkt bijv. aan breed inzetbare Multi Purpose Vessels. Er zijn in het land plannen voor autonoom varende veerponten. Nou zou ik niet meteen een experiment doen met de pont over het IJ in Amsterdam zonder kapitein als er 100 mensen aan boord zijn. Maar er zijn kleinere ponten. Waarom moet hier nog een kapitein aan boord zijn? Als een experiment kan, laten we dat dan ook doen. Laat zien dat zaken veilig kunnen door de kapitein wel aan boord te laten zijn, maar haar of zijn handen op de rug te houden en het schip zelf te laten sturen. Er staat nergens in de wet dat de kapitein ook zelf moet sturen. Semiautonome schepen zijn in aantocht! Dit kan op korte termijn! En: laten we echt leren van experimenten.

Welke innovatie heeft de meest indruk op je gemaakt in het afgelopen half jaar (tijdens de bijeenkomsten van de SMASH?

De meeste indruk was denk ik toch de innovatie voor de sluisplanning en de brugplanning. Dit is iets waarvan de sector dacht: “dit is een heikel onderwerp, dit gaan wij niet aan”. Toch zijn er partijen geweest die dat heilige huisje wilden doorbreken. En het lost ook echt veel op: we kunnen nu veel rustiger varen naar de sluis en bruggen en het schip just in time afleveren.

Ten tweede: het blijkt nog altijd mogelijk om een schip beter te ontwerpen, we doen het al honderden jaren maar het is nog steeds mogelijk. Er is een bedrijf (NedCargo) dat hun schip perfect heeft ontworpen en ontwikkeld op de breedte en diepgang van de vaarweg van hun meest bevaren route.

Ten slotte was ik bij de TU Delft, een groeiende maritieme afdeling (3x zoveel studenten in enkele jaren) dat heeft toch ook indruk gemaakt. Deze uitbreiding, deze coalition of the willing met onderwijs, bedrijfsleven en beheerders moet groeien en dat gebeurt dus ook.

Wanneer zijn de doelen uit de infographic (sheet 6 van de presentatie) gerealiseerd? Aan welke tijdsperiode moet ik denken?

Die vraag wordt vaak gesteld. Ik zeg dan altijd het is er al! De techniek is niet meer het probleem, het is de eigen wil en politieke wil. Willen wij dit wettelijk toelaten? Als Nederland hebben wij afgesproken een “coalition of the willing” op te starten tussen verschillende IMO landen (International Maritime Organization) rond de Noordzee om met een gezamenlijke verkenning te kijken hoe wij slagen kunnen maken. In de CCR-richtlijnen (Rijnvaart) maken wij ook stappen.

De vraag is of schepen slimmer kunnen worden? Jazeker is dit mogelijk, onder andere door elektrificeren van aandrijving en automatisering van taken. Slim transport is ook mogelijk: just in time afhandeling en slimmere terminal verdeling wordt al mee geëxperimenteerd en is op korte termijn te realiseren. Bij slim verkeer worden ook stappen gezet, onder andere door betere communicatie tussen schepen.

Loopt smart shipping gelijk op met het duurzamer/zuiniger maken van de scheepvaart of is het synoniem eraan?

Nee het is zeker niet synoniem eraan. Er zijn verschillende initiatieven die al lopen zoals de Green Deals. In het wegverkeer zie je ook initiatieven zoals de elektrische en zelfrijdende auto die ook niet gelijk lopen. Elektrisch rijden gaat veel sneller.

In smart shipping is duurzaamheid een heel belangrijk onderdeel. Dan kun je denken aan zonne-energie en brandstofbesparing. Er zijn voorbeelden waar de koppeling wordt gemaakt, maar het is niet synoniem. Wat ik heb gezegd toen ik startte met het programma is dat smart shipping ook over duurzaamheid gaat, maar wat mij betreft gaat het ook om veiligheid en om slim in te spelen op de toekomstige personeelstekorten.

Is de bijeenkomst van 30 november (het congres, informatiemarkt of workshop) open voor RWS medewerkers?

Ja en ook vertegenwoordigers van alle andere vaarwegbeheerders, ondernemers, schippers, onderzoekers etc..