Verslag kennismiddag Spieringbrug

Na ontvangst met heerlijke soep en broodjes in de kazerne te Muiden, begon de kennismiddag met een bezoek aan de bijzondere Spieringbrug. Waarom? Omdat de brug een kunststof val heeft, de eerste in deze verkeersklasse. In vier groepen konden de deelnemers met eigen ogen zien hoe het val, gemaakt van vezelversterkte kunststof, verbonden was aan het staalwerk van de brug. Het val is afgewerkt met een slijtlaag, waardoor geen asfalt nodig is.

Spieringbrug

Na het bezoek aan de brug, opende Chris de Vries, directeur Beheer en Uitvoering van de provincie Noord-Holland de bijeenkomst. Vervolgens werd aan de hand van vier sporen uitleg gegeven over de realisatie van de brug. De sporen liepen van programmamanagement, via contractmanagement en toetsing naar de realisatie. Irma Brandsma, projectleider van de provincie Noord-Holland zette het spoor van programmamanagement beeldend neer. Hoe krijg je diverse rondcirkelende hemellichamen in dezelfde baan? Rijkswaterstaat was de hoofdfinancierder en hield zich bezig met conditioneringsaspecten. De gemeente was de opdrachtgever voor de bouwer en de provincie Noord-Holland had de rol van projectmanager en vertegenwoordigde de gemeente. Er waren dan ook ook diverse uitdagingen te overwinnen. Bijvoorbeeld op het gebied van het contract: voor welk abstractieniveau en welke prestaties ga je? Dan de vormgeving, hoe kan je dat objectief beoordelen en hoe benut je de innovatie van de markt? Irma vertelde hoe ze deze uitdagingen hebben opgepakt.

In een 'world cafe' sessie begeleiden Joost Engelhart en Ingar Luttik vervolgens een viertal projectsituaties. Hoe zouden de deelnemers bepaalde kwesties oplossen die zijn voorgevallen in het project Spieringbrug? De kwesties behandelden de samenstelling van het projectteam, communicatie over contractissues en projectdocumenten en de afhandeling van een geschil. Als laatste vertelde Jacco Rodenburg-Rootring, contractmanager van K Dekker, hoe deze aannemerscombinatie de realisatie, inclusief het ontwerp, heeft aangepakt. Hij eindigde met een mooi vergelijkend plaatje van de ontwerptekening en een foto van het uiteindelijke resultaat. Tijdens de afsluitende borrel konden nog openstaande vragen gesteld worden en werd er genetwerkt. Al met al een geslaagde middag!

Presentatie sporen 1 tot en met 3

Presentatie spoor 4

Wat zijn nou de voordelen van kunststof? We vroegen het aan Frans van der Wel van Fibercore Europe.

Waarom moeten we kiezen voor kunststof/wat zijn de voordelen?

“Vezel versterkte Kunststof (VVK) composiet geeft de mogelijkheid om zeer sterke lichtgewicht constructies te realiseren, die weinig onderhoud behoeven. Door  het lage eigengewicht, kunnen funderingen vaak veel eenvoudiger worden uitgevoerd en worden daardoor de doorlooptijd en omgevingshinder beperkt. VVK composieten zijn behalve zeer sterk ook veel minder gevoelig voor vermoeiingsschade dan bijvoorbeeld staal. Per saldo zijn de Total Costs of Ownership over het algemeen een stuk lager door deze combinatie van factoren in vergelijking met traditioneel gebouwde bruggen.”

Welke mogelijkheden zijn er nog meer in de GWW en zijn daar al voorbeelden van?

“Behalve fiets/voetgangersbruggen en verkeersbruggen, zien wij ook toenemende interesse in renovatie situaties van bestaande kunstwerken. Veel oudere civiele kunstwerken zijn gebouwd volgens oude normen en dienen na renovatie aan de huidige normen te voldoen. Met VVK composiet is het mogelijk om de hiervoor benodigde extra sterkte toe te voegen, vaak bij een gelijktijdige reductie van het gewicht. Hierdoor kunnen de onderbouwen van dergelijke bruggen vaak weer worden hergebruikt wat veelal leidt tot grote besparingen in zowel geld als in uitvoeringstijd. Daarnaast is er ook belangstelling vanuit de natte infra voor VVK composieten uit oogpunt va duurzaamheid en onderhoudskosten. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de door ons recent opgeleverde VVK composieten sluisdeuren in het Wilhelminakanaal in Tilburg. Nog nooit werden eerder in de wereld zulke grote sluisdeuren in deze vorm gerealiseerd.”

Hoe ziet de toekomst eruit voor kunststof?

“De opkomst van VVK composieten is niet te stoppen. Behalve in de Bouw & Infra sector, zien we steeds meer toepassingen van VVK composiet in de sectoren luchtvaart, automotive, sportgoederen, offshore, maritiem en energie.”

Wat zijn belemmeringen voor innovaties?

“Men heeft er soms moeite mee dat innovaties veelal niet zijn in te passen in de bestaande normeringen. De angst voor het onbekende is dan vaak een beperking.”

Bijeenkomst