Terugblik Zomerschool Marker Wadden

Op dinsdag 4 juli stond de zomerschool Marker Wadden op het programma.

Bekijk alle foto's

Vanwege het grote animo is er twee keer gevaren naar de nieuwe eilandengroep. In de ochtend onder leiding van Jeroen Eikholt, contractmanager van het project, en in de middag onder leiding van Ben Viveen, omgevingsmanager van de Marker Wadden. Beide heren gingen in op de historie, de aanleiding en de unieke samenwerking binnen het project.

Archipel van natuureilanden

De Marker Wadden is een archipel van 800 hectare aan natuureilanden. Marker Wadden zorgt ervoor dat de natuur in het gebied weer opleeft. Hier ontstaat een natuurparadijs voor vogels, vissen en mensen.  

Met de aanleg van de Afsluitdijk en later de Houtribdijk, is het Markermeer helemaal omringd met dammen en dijken. Daarom zijn de natuurlijke oevers en ondieptes verdwenen en raakt de natuurlijke balans verstoord. Het bodemleven is dan ook praktisch verdwenen. Vissen en schelpdieren zijn schaars geworden, een ramp voor de trekvogels. De eilanden die op dit moment worden aangelegd bestaan uit natuurlijke oevers, gemaakt van zand, klei en slib uit het Markermeer.

Projectteam

Het projectteam wordt bemenst door Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten samen. Daarnaast zijn er diverse overheden en andere organisaties die bijdragen aan het project. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Boskalis.

Na een vaartocht van ongeveer 45 minuten mochten de deelnemers aan land. Dit project is nu nog in aanleg, een bouwterrein, en nog niet openbaar toegankelijk. Op het grootste eiland werd een toelichting gegeven op de werkzaamheden en de toekomst. Het project wordt in drie jaar ontwikkeld en uitgevoerd. De verwachting is dat aan het eind van het jaar alle hectare zijn aangelegd.  

Voor meer informatie over het project zie https://www.natuurmonumenten.nl/marker-wadden/het-project en de Marker Wadden factsheet

Img 20170704 100941600

Img 20170704 101053841

Img 20170704 102633633

Bijeenkomst