Terugblik workshop Materialenpaspoort

Tijdens deze workshop van de landelijke WOW-dag werd er in drie discussiegroepen gesproken over Circulaire Economie en een materialenpaspoort.

Presentatie

Hieronder de hightlights van de workshop.

Datavoorziening rond materialen

 • Data m.b.t. materiaal is van groot belang om Circulaire Economie te laten werken en betekent o.a. dat areaaldata op orde moet zijn. Weten wat waar ligt en uit welke onderdelen/materialen het bestaat.
 • Bij nieuwe projecten het vastleggen van materiaalgegevens in de uitvraag meenemen.
 • Aan de voorkant van een project in de ontwerpfase rekening houden met het demontabel (via standaards) maken van het object.
 • Oproep om er vooral mee te gaan beginnen!
 • Ervaring is dat politiek in korte termijnen denkt, terwijl CE (en vastleggen van data) voor de langere termijn is. Budget is ook gekoppeld aan de korte termijn, terwijl CE op langere termijn pas iets opbrengt.
 • Tot nu toe wordt data voorziening rond materiaal nog ad hoc toegepast, bijvoorbeeld in pilotprojecten.

Eigen materiaalvoorraad

 • Meten wat je hebt, inclusief de conditie daarvan.
 • Wanneer komen de materialen vrij?
 • In welke vormen/verhouding is het materiaal/grondstof aanwezig in ons areaal?
 • Moeten we denken aan depots en is dat een taak van de overheid.
 • Rol van de overheid in de ontwikkeling van circulariteit. Overheid zit nl. in de rol van opdrachtgever en kan vandaar ‘bepalen’.

Informatiebehoefte m.b.t materialen

 • Vastleggen datastromen over langere doorlooptijden. Bij elke fase doorgeven van data. Van opdracht, via ontwerp, aanbesteding, uitvoering naar oplevering en uiteindelijk sloop.
 • In aanbesteding het te doorlopen proces vastleggen van datastromen/-overdracht
 • Heeft ook een cultuuraspect in de organisatie. Medewerkers moeten nog meer vast gaan leggen. Daar zitten zij meestal niet op te wachten. Is allemaal extra naast het inhoudelijk werk. Besef moet er komen dat het onderdeel van het werk wordt (draagvlak) en welk nut het heeft.
 • Interessante discussie is wie eigenaar van de data is. En wie bewaakt de kwaliteit daarvan. Verzamelen is één, maar het moet wel juist zijn.
 • Laten we een voorbeeld nemen aan de vliegtuig- en auto-industrie. Daar doen ze het al!

Bijeenkomst