Terugblik Smart Mobility bijeenkomsten maart en april 2017

In Zwolle, Rotterdam, Roermond, Groningen, Helmond, Middelburg, Utrecht en Alkmaar hebben in maart en april 2017 acht regionale bijeenkomsten Smart Mobility plaatsgevonden. Hieronder een gecombineerde terugblik hierop.

Onderwerpen

Onder grote belangstelling van regionale en landelijke wegbeheerders werd er tijdens deze bijeenkomsten gediscussieerd over grote uitdagingen waar we in Nederland voor staan:

 • Hoe krijgen we de data op orde?
 • Hoe gaan we om met het wegontwerp?
 • Hoe zit het met de juridische aansprakelijkheid?
 • Hoe gaan we om met mixed traffic (zelfrijdende auto’s en normale auto’s)?

Tijdens de Automotive beurs in Helmond kwamen daar nog specifieke vragen bij als:

 • Hoe gaan we om met motorrijders?
 • Aandacht voor het wegontwerp rondom kruispunten en rotondes

Presentatie Antoine de Kort, Frans op Beek en Onno Tool

Antoine de Kort (strategisch adviseur Wegverkeersmanagement RWS), Onno Tool (senior adviseur ITS RWS) en Frans op de Beek (voormalig adviseur RWS) vertelden wat Smart Mobility nu eigenlijk inhoudt. Smart Mobility is in te delen in drie sporen:

 • het ‘connected spoor’ waaronder bijvoorbeeld de apps en internetdiensten vallen;
 • het ‘coöperatieve spoor’ waarin voertuigen en infrastructuur met elkaar communiceren;
 • het ‘automatische spoor’ waarbij rijtaken volledig geautomatiseerd worden.

Vooral bij het laatste spoor zijn aanpassingen aan de infrastructuur nodig. In dat spoor wordt in verschillende ‘levels’ toegewerkt naar het volledig automatisch maken van de voertuigen. De verwachting is dat de volledige transitie tot ca. 2050 gaat duren.

Antoine de Kort:" Er komt  heel veel kijken bij SMART Mobility, dus is het nodig om de krachten te bundelen en zoveel mogelijk gebruik te maken van gremia die hiervoor al zijn opgezet, over de regio-grenzen heen!"

Download de presentatie C-ITS en automatisch rijden: ontwikkelingen in vogelvlucht.

Terugkoppeling Thematafels

Tijdens iedere bijeenkomst konden de deelnemers plaatsnemen aan diverse thematafels. Hierbij een korte samenvatting van de uitkomsten van de thematafels.

Data inwinning
Voor de toepassing van Smart Mobility zijn er in de eerste plaats goede data nodig. Veel organisaties hebben de data inwinning nog niet goed op orde. Organisaties kunnen data van de markt gebruiken, veel auto’s kunnen al data delen en weggebruikers kunnen ook via apps informatie (gaten, hobbels etc.) doorgeven aan de wegbeheerder. 

Data ontzorging
De urgentie om te beschikken over betrouwbare en actuele data wordt gedeeld. Het is essentieel om hierin samen op te trekken. Er is veel aandacht voor standarisering en harmonisatie. De huidige databestanden zijn niet uniform. Er is een wettelijke verplichting om de bestanden goed op orde te houden maar zelfs dat werkt onvoldoende. De bronhouder (wegbeheerder) van de data ziet niet altijd het belang in van volledig en juist databeheer.

Connecting Mobility
In 2013 is de routekaart beter geinformeerd op weg tot stand gekomen. Hierin staat welke veranderingen nodig zijn om reizigers beter te informeren en verkeersmanagement te verbeteren. In het ITS overzicht wordt inzichtelijk gemaakt welke projecten er allemaal lopen.

Bij de Connecting Mobility tafel werd er gevraagd naar concrete issues die spelen. Welke knelpunten spelen er in jouw gemeente en zou je die kunnen aanpakken met een Smart Mobility oplossing? Denk bijvoorbeeld aan parkeerproblemen in de stad of vrachtwagens die klakkeloos hun navigatiesysteem volgen.  

Innovatiecentrale
Sociale media hebben voor en nadelen binnen het Smart Mobility domein. Het is aan de ene kant gevaarlijk om in de auto te appen of te bellen en aan de andere kant halen we heel veel informatie op via de smartphone.

Een andere vraag waar we over na moeten denken is hoe we samenwerken met de markt. Of waar moeten we nog in investeren? Moeten we bijvoorbeeld nog investeren in wegsignalering? Waar is het nuttig om een bepaalde investering te doen?

Probeer lokale wegbeheerders ook te prikkelen door bijvoorbeeld Smart Mobility voor fietsers of vrachtverkeer te ontwikkelen.

De toekomst van Smart Mobility
We moeten samen met de wegbeheerders een plan maken voor de investeringen (zeker in het begin). Zo willen we het gaan doen en dat gaat zoveel kosten. Dat biedt ook een sterker verhaal richting de politiek. Denk ook na over waar je nu nog in gaat investeren of niet. Moet je nog wel gaan investeren in DVM systemen bijvoorbeeld?

Smart Mobility en gedrag

Een aantal vragen die naar voren kwamen tijdens deze tafels waren:

 • Hoe zit het met de aansprakelijkheid bij autonoom rijden? Dit is nog een discussiepunt want nog nader uitgewerkt moet worden.
 • Hoe gaan we om met de belijning, moet je dit allemaal aanpassen? Kijk als wegbeheerder waar je baat bij hebt. Je hoeft niet iedere straat aan te passen maar kijk bijvoorbeeld naar zaken als doorstroming en veiligheid.
 • Kijk ook goed naar mixed traffics, je hebt ook te maken met andere modaliteiten (fiets, voetgangers)

Video's van de Tesla Experience

Zomaar het stuur loslaten en de controle overgeven aan de software blijkt nog niet zo makkelijk te zijn. Bekijk de impressies van de Tesla Experience.

Presentatie Vincent Everts

Overzicht regionale bijeenkomsten

2 maart
12.15 - 17.30 uur Zwolle
17 maart
12.15 - 17.30 uur Rotterdam 
20 maart
12.15 - 17.30 uur Roermond
27 maart
12.15 - 17.30 uur Groningen
30 maart
12.15 - 17.30 uur Helmond (ism Automotive)
5 april
12.15 - 17.30 uur Middelburg
5 april
12.15 - 17.30 uur Utrecht
18 april
12.15 - 17.30 uur Alkmaar