Een dag meekijken in de keuken van een collega beheerder

Terugblik Meeloopdagen 2019

Dit jaar werden er 242 Meeloopdagen georganiseerd tijdens de Week van de WOW-factor. Hieronder een aantal impressies.

Van Hoogheemraadschap Rijnland naar Waterschap Drents Overijsselse Delta: Schitterend om te zien hoe het ergens anders werkt

Meelopen bij Rijkswaterstaat en het Hoogwaterbeschermingsprogramma

Erik Wagener, directeur van het Hoogwaterbeschermingsprogramma, kreeg bezoek van Kasper Nipius van Waterschap Brabantse Delta. 

Meeloopdag van Provincie Noord-Holland bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Bijeenkomst