Terugblik Meeloopdagen 2017

De meeloopdagen waren dit jaar wederom een groot succes. Tijdens de week van de WOW-factor liepen ruim 300 mensen mee met een collega beheerder in een andere organisatie. 

Vanaf nu kun je je dan ook het hele jaar door inschrijven voor een meeloopdag. Wij proberen een match voor je te regelen bij een organisatie naar keuzen.

Dit jaar openden 62 organisaties hun deuren. Samen ontvingen zij medewerkers vanuit 82 verschillende organisaties. Onderstaande tabel maakt inzichtelijk hoe de meelopers zich afgelopen week verspreid hebben over het land.

Verdeling Meeloopdagen 2017

Organisatie Ontvangen Deelnemers
Gemeenten 42 24
Provincies 51 32
Waterschappen (incl. UvW) 100 86
Drinkwaterbedrijven (incl. Vewin) 21 32
Rijkswaterstaat 76 81
Adviesbureaus / kennisinstellingen 14 37
HWBP 4 0
Overig 5 21

Reacties 

We hebben van de meelopers al diverse positieve reacties ontvangen:

Verkeersinspectie RWS"Ik ben meegereden met een weginspecteur van Rijkswaterstaat. Het was heel gaaf om te zien op welke manier deze mensen zich inzetten voor de veiligheid en doorstroming op de weg. Het viel mij op hoeveel schakels er bij de afhandeling van een pech- of ongeval betrokken kunnen zijn, van de weginspecteur ter plekke, de verkeerscentrales die de verkeersmaatregelen moeten bedienen tot de bergers, ambulance en politie."

"Het was een hele leuke leerzame dag. De opzet van de WOW is zeker geslaagd, zowel voor mij als voor mijn collega. We hebben namelijk direct een tegenafspraak gemaakt!" 

"Veel geleerd over het nemen van een grondboring. Dacht altijd dat het zo gedaan was, maar er zit meer werk aan dan je zo op het eerste gezicht denkt."

KCC Evides"Er was voor mij een intensief programma gemaakt bij de HRM afdeling van Evides waarvoor mijn hartelijke dank. Ik heb onder andere geleerd dat je je klantcontacten ook uit kunt besteden aan een ander waterbedrijf, maar niet voor alles, en dat de meeste werknemers geen vaste telefoon en telefoonnummer meer nodig hebben."

"Ik liep een dag mee met een collega van Waterschap Rijn & IJssel. Hij kon mij heel duidelijk uitleggen waar het Waterschap voor staat, hoe de processen werken en wat voor organisatie het Waterschap eigenlijk is. Van een stukje geschiedenis tot een project in de nabije toekomst heb ik mogen ervaren over hoe het Waterschap onze veiligheid tracht te garanderen. Ik heb verschillende afdelingen gezien waaronder: de drinkwaterzuivering, het hoofdkantoor en de werkplaatsen. Spannend om te zien dat het Waterschap zoveel raakvlakken heeft met mijn werkgever Rijkswaterstaat." 

"De kans om vanuit Scheldestromen een dag mee te lopen in een organisatie als de Rijksrederij was voor mij uniek. Ik heb het als leerzaam, informatie en nuttig ervaren. Het algemene beeld dat ik heb overgehouden aan mijn bezoek: de Rijksrederij is een uitdagende technische- maritieme beheerorganisatie met een vloot aan kapitaalintensieve hoogwaardige schepen en hoogopgeleide medewerkers die er met trots werkzaam zijn voor uiteenlopende opdrachtgevers binnen de rijksoverheid."

1000e meeloopdag

Tijdens deze week vond ook de 1000ste WOW-meeloopdag plaats! Dit betrof de meeloopdag van Mandy van Kouwen (Waterschap Aa en Maas) bij adviesbureau Tauw. Om dit bijzondere moment te vieren, gaan we nog een meeloopdag voor Mandy organiseren. Ze krijgt de gelegenheid mee te lopen met een bestuurder naar keuze!

Bijeenkomst