Terugblik Fryske Infra on Tour en ongezouten lessen

Op 4 oktober kwamen in Friesland weg- en waterbeheerders van diverse gemeenten, provincies en rijk bij elkaar om het doel van Friesland te zien: Fryslân beter bereikbaar maken. Ook waren diverse marktpartijen aanwezig die de afgelopen jaren samen hebben gewerkt met de provincie Friesland. Om hier voor te zorgen heeft de provincie Fryslân, samen met vele partijen, de afgelopen jaren hard gewerkt aan de Friese infrastructuur. Tijdens de Fryske Infra On Tour en ongezouten lessen, op 4 oktober, zijn de deelnemers langs de belangrijke projecten gereden en is er via presentaties en workshops stilgestaan bij het resultaat.

 

Fryske InfraOpening door Sieds Hoitingra – Programmamanager Complexe Projecten

Samenwerken is belangrijk. In de infrawereld staat dit centraal. De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de realisatie van een voor Friese begrippen enorm programma aan infrastructurele werken. In de jaren is een eigen werkwijze ontwikkeld: de ‘Friese aanpak’. Een werkwijze waarin het betrekken van alle relevante partijen voorop staat. Met het besef dat ingegrepen wordt in de leefomgeving van mensen en zorgvuldigheid en compensatie belangrijk zijn. Deze dag nemen we alle partijen hierin mee. Mooi als we van elkaar kunnen leren en vooral ook nog meer gezamenlijk kunnen oppakken.

Langs de projecten

Na de opening is de groep langs een foto-expesitie geleid, gevolgd door een stadwandeling. Vervolgens is met bussen langs verschillende projecten gegaan (of anders gezegd, over verschillende projecten gereden). Onder andere de nieuwe wegen, zoals De Haak om Leeuwarden, De Centrale As en N381. Er werd verteld over kunstwerken die op folie gelegd zijn om het water daar te houden waar het hoort. Er zijn bij de bouw van kunstwerken ook rekening gehouden met beschermde diersoorten, zoals vleermuizen die veel voorkomen in Friesland.

Fryske InfraRoofvogelshow

Om in de middag weer nieuwe en frisse energie te krijgen werd er na de lunch een roofvogelshow georganiseerd. De samenwerking tussen mens en dier kwam hier aan bod.

 

 

Gesprek met Sietske Poepjes - Gedeputeerde Verkeer en Vervoer Friesland

De afgelopen jaren werkten we met vele mensen van mijlpaal naar mijlpaal. Samenwerking zien we als kernfactor terugkomen. Samenwerking tussen de overheden, betrokken organisaties, aannemers en de gemeenschap. Ik heb in de praktijk ervaren dat de manier waarop projectorganisaties zijn ingericht – met de voeten in de klei, inhoudelijk en sociaal betrokken, op samenwerking gericht, strakke financiële sturing – de basis is geweest voor succesvolle uitvoering van grote infrastructurele projecten, zoals De Centrale As, De Haak om Leeuwarden en de N381.

 

Workshops

Er werden vier workshops aangeboden:

Workshop 1. Bouwen onder water, hoe doe je dat?

De Middelsee is een geotechnische en geohydrologische proeftuin gebleken. Daarbij zijn de grenzen van de bestaande technieken opgezocht en innovaties toegepast. Dat ging niet zonder de nodige hobbels. Hier wordt in de presentatie bij stil gestaan.  

Bekijk hier de presentatie (pdf).

Workshop 2. Het organiseren en bewaken van de ruimtelijke kwaliteit.

Hoe zorg je ervoor dat alle betrokkenen gedurende het hele proces aangehaakt blijven? Aan de hand van diverse concrete voorbeelden is dit besproken. Succesfactoren:  

 • communicatie
 • beeld/beeldvorming
 • wensen en kansen in kaart brengen
 • waken dat een wens geen eis wordt
 • kaders stellen irt inbreng omgeving
 • lange doorlooptijd van startnotitie tot realisatie

Wat is de meest gewenste contractvorm innovatief of compleet dichtgetimmerd?

 • Borging ruimtelijke kwaliteit
 • Verantwoordelijkheden
 • integraal ontwerpen/interdisciplinair/ incl eindbeheerders eindgebruikers
 • lange doorlooptijd
 • afwegingskaders
 • kansen en risico’s.

Bekijk hier de presentatie (pdf).

Workshop 3. Innovatie

Kunstofburg Ritsumasyl, nieuwe klemconstructies aquaduct o.a. Harlingen, houten bruggen Sneek en meer komen aan bod tijdens de presentatie.

Bekijk hier de presentatie (pdf).

Workshop 4. Het heien van 9200 palen, trillen van 4500 damwanden en toch een tevreden omgeving!

Omgevingsmanagement Harlingen: N31, onze uitdaging. Een gezamenlijke alliantie van Rijkswaterstaat, Provincie Friesland en gemeente Harlingen. In samenwerking met ProRail. Aanleg door aannemer Ballast Nedam. Weg loopt nu verdiept door Harlingen heen. Wat zou je aanbieden ter compensatie bij langdurige overlast? Zorgen dat je Zichtbaar bent als overheid voor je doelgroep. Investeren in relatie, oprecht is belangrijk, snel en altijd communiceren ook, betrekken van de omgeving voor (gezamenlijke) beleving. Bekijk hier de presentatie (pdf).

 

Feest

De bijzondere week in Friesland werd afgesloten met een feest op het provinciehuis.

Fryske Infra

 

 

 

 

 

 

 

Bijeenkomst