Erasmus brug Rotterdam met scheepvaart eronder

Terugblik bijeenkomst Smart Shipping juni 2019

Op woensdag 12 juni ontmoetten ruim 100 waterbeheerders elkaar om kennis te delen en samenwerkingen op te zetten rondom het thema Smart Shipping.

"Met alles wat er verandert in de scheepvaartwereld is het enorm belangrijk om onze kennis en kunde op het gebied van Smart Shipping met elkaar te delen," benadrukte René de Vries van Havenbedrijf Rotterdam, "zodat we het scheepvaartverkeer op onze wateren efficiënt, veilig en effectief kunnen blijven managen." Nancy Scheijven van Rijkswaterstaat bevestigde dit: "Smart Shipping is van groot belang voor de BV Nederland, om onze goederen te transporteren van de zee naar onze Oosterburen. Dat moeten we niet alleen vandaag de dag doen, maar ook in een toekomst met steeds meer data en digitalisering. Daar moeten we ons samen op voorbereiden."

 

Videoverslag van de bijeenkomst (3,5 minuten)

Behandelde onderwerpen

Tijdens de bijeenkomst zijn we ingegaan op vragen als:

  • Wat betekent Smart Shipping voor het huidige scheepvaartverkeer op de rivieren en kanalen en welke impact heeft dit op de verkeersbegeleiding en inspecties?
  • Wat zijn de ontwikkelingen in het slim delen van informatie en digitalisering?
  • Hoe zorgen we ervoor dat de digitale omgeving veilig blijft?
  • Hoe past een autonoom varend schip in regelgeving en certificering?
  • Kan een Smart Ship omgaan met de huidige infrastructuur zoals vaarwegmarkeringen, bruggen en sluizen?
  • Wat zijn de kansen voor beheerders en de eigen vloot met Smart Shipping?

Kijk bij de aankondiging van deze bijeenkomst als je contactpersonen bij de verschillende deelonderwerpen wilt vinden. Een paar presentaties zijn met ons gedeeld, die vind je rechts in de kantlijn van deze pagina.

We danken alle sprekers die deze dag inhoud hebben gegeven en daarnaast uiteraard de geïnteresseerde aanwezigen, die het samen in Nederland doen èn gaan doen. 

Kijk het webinar Smart Shipping in vogelvlucht terug

Wil je in een half uur horen wat de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van Smart Shipping zijn? Patrick Potgraven gaf er op maandag 24 juni 2019 om 14.00 uur een webinar over, dat je hier kunt terugkijken. Ideaal om overzicht te krijgen van wat er speelt, waar en hoe dit ons werk raakt.