Spookfiles tegengaan met een app

Take aways open college - Steeds meer data beschikbaar. Hoe ga je er wijs mee om?

Op vrijdag 6 december gaf Luc Wismans van Goudappel een open college over data in het werkveld van smart mobility.

"De belangrijkste boodschap van dit college was dat data een belangrijke brandstof is voor veel van de smart mobility ontwikkelingen waar we het over hebben," vertelde Luc achteraf. "Er is daarbij al veel beschikbaar, maar het is nog niet zo eenvoudig om die data bij elkaar te brengen en er de juiste dingen mee te doen. Daarvoor heb je verstand nodig van zowel data science als verkeerskunde. Tegelijkertijd loop je tegen allerlei zaken aan waarbij technologie niet zozeer een bottleneck is. Er kan namelijk al heel veel en ik heb ook legio voorbeelden laten zien waarbij op basis van data op operationeel, tactisch en strategisch niveau al hele mooie dingen kunnen. Er liggen zo mogelijk grotere uitdagingen bij zaken als doelmatigheid, en een goede organisatie van processen met daarbij een duidelijke governance verdeling tussen partijen waaronder ook private partijen om de potentie van data daadwerkelijk te kunnen gebruiken."

En hoe hij het vond om dit college te geven?

"Het was ontzettend leuk en het voelde weer als een eer om dit te mogen doen. Ik deed het voor de derde keer in dit kader en stond voor een groep enthousiaste actieve toehoorders, wat het alleen maar nog leuker maakt om mensen deelgenoot te maken van wat er op het vlak van data en mobiliteit speelt."

Luc Wismans Luc Wismans, Goudappel

Bijeenkomst