Kijk het webinar Participatie IRP Durgerdam terug

Datum: maandag 30 september 2019

Sprekers: Tom den Boer en Marianne van Leeuwen

Inhoud: In het webinar bespreken Marianne en Tom wat er is gedaan en gebeurd vanaf het moment van een bestuurlijke patstelling tot het feestelijk ondertekenen van een Integraal Programma Durgerdam door overheden en bewoners. Het is een interessante en actuele casus over burgerparticipatie en samenwerking tussen overheden. Hoe is het gelukt om drie overheden samen te laten werken als zijnde één overheid met één loket? Wat heeft het uiteindelijk opgeleverd? Wat waren de moeilijke momenten en hoe zijn die opgepakt? Marianne was voorzitter van de dorpsraad, Tom de onafhankelijke participatieleider.