Kijk het webinar over Praktijkproef Amsterdam terug

Datum: 27 januari 2020

Sprekers: Arthur Rietkerk, provincie Noord-Holland en Hans Kramer, Rijkswaterstaat

Inhoud: In dit webinar vertellen Arthur en Hans wat Praktijkproef Amsterdam heeft getest op de weg en wat dit heeft opgeleverd. Ook noemen zij een aantal concrete voorbeelden en de lessen die zij daarbij hebben geleerd. 

Kijkersvraag: Hoe hebben jullie VVU berekend?    
Antwoord: De VVU zijn berekend conform de door RWS-WVL voorgeschreven methode.