Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Thema's van Water Ontmoet Water

Hier vind je de thema's van Water Ontmoet Water

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bestuursakkoord Water: Platform Slim Samenwerken

Slim samenwerken. Duurzaam verbinden. Het klinkt zo vanzelfsprekend, maar doen we het ook altijd? Platform 'Slim samenwerken aan Waterbeheer' richt zich op het slimmer omgaan met mogelijkheden voor doelmatigheid binnen Rijkswaterstaat en de waterschappen. Door gebruik te maken van elkaars kennis, expertise en ervaring werken we efficiënter en vergroten we de kwaliteit van ons werk. Dat doen we op verschillende gebieden, denk bijvoorbeeld aan crisisbeheersing, ICT, inkoop en aanbesteding, vergunningverlening en handhaving, tot aan de uitwisseling van personeel door Platform WOW. Achter de schermen zijn de platformleden, actiehouders en -uitvoerders jarenlang druk bezig geweest met diverse acties en inmiddels zijn er mooie en concrete resultaten geboekt.

HID SD Dag

Platform

Platform Slim Samenwerken is één van de zes landelijke werkgroepen die voortkomen uit het Bestuursakkoord Water. Met handtekeningen van het Rijk, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW) en de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland (Vewin) onder dit Bestuursakkoord, tekende de watersector in 2011 voor het 'op orde krijgen' van het watersysteem. Dat stelde hoge eisen aan samenwerking. Om dit te realiseren werden zes landelijke werkgroepen in het leven geroepen, waarvan platform Slim samenwerken aan Waterbeheer er één is.

Leden van het platform

Joke Goedhart (Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden), voorzitter, Liz van Duin (RWS), Roeland Allewijn (RWS), Chris Stoffer (RWS), Arnoud van Vliet (Waterschap Hollandse Delta), Joost Buntsma  (Stowa), Gerard Dalhuisen (Waterschap Vallei en Veluwe), Claudia de Andrade (RWS) en Gerard Smits (Het Waterschapshuis).

Het platform wordt ondersteund door een programmateam met:

Margreet Hobbelen, programmamanager (RWS), margreet.hobbelen@rws.nl
Joost Klein Entink (Unie van Waterschappen), jkleinentink@uvw.nl
Lisanne van 't Hoff (RWS), lisanne.hoff@rws.nl
Elisabeth Sijbrandij (RWS), elisabeth.sijbrandij@rws.nl
Kirsten Jeurink (Waterschap Rivierenland), k.jeurink@wsrl.nl

Wil je meer weten over het werk van het platform? Neem dan contact op met een van de leden van het programmateam. 

Artikelen

Over het platform (uit Het Waterschap , april 2014)

'Slim Samenwerken in Groene Kracht' (Kracht, RWS, oktober 2014)

Interview met Joost Buntsma (uit Het Waterschap, mei 2014)

Samenwerken Vergunningverlening en Handhaving (Uit Waterbalans #2 2014)

Inkoop en aanbesteden

Samenwerking met Rijksrederij biedt kansen voor waterschap