Factsheet jaarverslag 2018: Smart Mobility - Smart Shipping

Smart Mobility

Ook in 2018 was er veel animo voor Smart Mobility. Ontwikkelingen gaan dan ook snel, waardoor het werk van de weg- en waterbeheerder verandert. Platform WOW geeft voorbeelden uit de praktijk en organiseert discussies. Want velen vragen zich af hoe de toekomst eruit ziet, hoe snel die op ons afkomt en welk kennis we hiervoor nodig hebben. Samen kunnen we ons op deze toekomst voorbereiden om gesteld te staan voor de uitdagingen van de toekomst. Bekijk hieronder wat Platform WOW heeft gedaan op het gebied van het thema Smart Mobility en gaat doen in 2019.

Terug naar het jaarverslag

Smart Mobility

Terugblik op 2018

Naast Smart Mobility op de weg hadden we in 2018 ook aandacht voor Smart Shipping.

Het jaar begon goed met een bijeenkomst op de Intertraffic beurs inclusief een tour over de beursvloer ‘WOW op tournee’. We organiseerden wederom een aantal regionale Smart Mobility bijeenkomsten met diverse partners, hadden aandacht voor de verbinding met de ICT-wereld in een bijeenkomst en brachten de wet- en regelgeving voor het voetlicht bij autonoom varen.

Een veelheid aan onderwerpen en pilots kwam aan bod tijdens deze bijeenkomsten: samenwerken aan betrouwbare data, de Smartbox die een breed overzicht geeft van beschikbare Smart Mobility maatregelen, de Schwung-app voor groen licht van fietsers, iVRI’s (nieuwe generatie verkeerslichten), regelaanpak, samenwerkende verkeerscentrales en ga zo maar door.

Na een viertal webinars in 2016 en 2017 organiseerden we ook in 2018 twee webinars, een over moving traffic en een over Blauwe Golf verbindend.

In breder verband, slimme mobiliteit, participeert het platform in overleggen over drones. Ook is het platform aangesloten bij een breed overleg met overheidspartijen over PAL-V (vliegende auto). Platform WOW denkt mee hoe we slimme mobiliteit breder onder de aandacht kunnen krijgen en wat de kansen zijn voor deze slimme instrumenten door demonstraties en bijeenkomsten over deze onderwerpen te organiseren.

De eerdere WOW-bijeenkomsten over Smart Mobility waren ook de reden voor deze bijeenkomst op de Intertraffic. Er is veel behoefte aan kennisdeling, bij elkaar brengen van markt en overheid, kunnen laten zien wat er al kan qua diensten, qua systemen en wat de status is. Op de Intertraffic konden we dit mooi combineren met lezingen, beursvloerbezoek en demonstraties.

- Quote Ariea Vermeulen, programmamanager Weg, Platform WOW

Naast de bijeenkomsten hadden we nauwe contacten met andere beheerders om ook hun activiteiten onder de aandacht te brengen. Zo besteedden we onder andere aandacht aan de Smart Mobility in de Metropoolregio Amsterdam (MRA), brachten we de activiteiten van de Innovatiecentrale actief voor het voetlicht en hadden we veel aandacht in de regiobesturen en in de nieuwsbrief voor het Opleidingstraject Smart Mobility van de provincie Overijssel. En natuurlijk voor de samenwerkingsagenda Smart Mobility van het Landelijke Verkeers Management Beraad (LVMB) die tot doel heeft om ‘Samen effectief op te trekken ten aanzien van Smart Mobility en verkeersmanagement en dat efficiënt te organiseren’.

Vooruitblik 2019

In de eerder genoemde samenwerkingsagenda van het LVMB zijn een zevental acties vormgegeven. Actie 6 is organisatieontwikkeling en opleiding en deze actie is bij Platform WOW belegd. Gezien de snelle ontwikkelingen en de grote behoefte aan (regionale) bijeenkomsten en webinars gaan we daar uiteraard ook mee door. We volgen de ontwikkelingen met drones en de vliegende auto (PAL-V) op de voet. Een challenge voor toepassingen hiervan staat ook op de agenda!

We weten alles van het verkeer, kijken mee en zijn in staat om het allemaal te ‘regelen’. Maar zover zijn we nog niet, eerst moeten we nog door een transitie heen en laten studies ook zien dat er nieuwe uitdagingen op ons afkomen. Zoals de benodigde wegcapaciteit bij zelfrijdende voertuigen (binnen en buiten de steden), bedreigingen voor collectieve systemen etc. Dat betekent dat er voor de wegbeheerders uitdagingen genoeg zijn.

Quote Chris de Vries – directeur Beheer en Uitvoering provincie Noord-Holland