Factsheet jaarverslag 2018: Human Capital

Human Capital

Sinds 2011 richt Platform WOW zich al actief op menselijk kapitaal, want voor een succesvolle samenwerking is het van belang dat er kennisuitwisseling en discussie tussen collega’s van verschillende organisaties is. Zo leer je elkaar kennen en inspireren met als achterliggend doel: effectiever, efficiënter en met meer kwaliteit werken. Platform WOW organiseert, faciliteert en stimuleert de ontmoeting tussen (vaar)weg- en waterbeheerders. Platform WOW richt zich op alle lagen binnen organisaties, directeuren, knappe koppen én gouden handjes! Bekijk hieronder wat Platform WOW heeft gedaan op het gebied van het thema Human Capital en gaat doen in 2018. Projecten worden steeds complexer en onderlinge samenwerking is daarbij essentieel. Helemaal omdat er de komende jaren eveneens een tekort verwacht wordt aan (goed opgeleide) medewerkers. Dit tekort komt voort uit het feit dat juist bij technische beroepen een aanzienlijke vervangingsvraag wordt verwacht als gevolg van uitstroom van personeel door een vergrijzende beroepsbevolking.

Terug naar het jaarverslag

Wegwerkzaamheden

Terugblik op 2018

Sinds 2014 organiseren we tijdens de Week van de WOW-factor zijn meeloopdagen. Gedurende een meeloopdag loopt een collega van de ene organisatie letterlijk een dag mee met zijn collega bij een andere organisatie. Dat dit altijd inspirerend is, blijkt wel uit de vele positieve reacties die we ontvangen. In totaal zetten dit jaar 44 organisaties hun deuren open voor een meeloper uit een andere organisatie.

Sinds de start van de meeloopdagen in 2014 staat de teller aan het eind van de Week van de WOW-factor 2017 inmiddels op ruim 1.500 meeloopdagen.

Personele uitwisselingen zijn langdurige uitwisselingen (één tot meerdere dagen per week gedurende 3 tot 12 maanden). In 2018 was er weinig animo voor langdurige uitwisseling. Oorzaak voor terugloop van het aantal personele uitwisselingen:

  • Het organiseren van een langdurige uitwisseling kan, vanwege aanbestedingsregels en btw-issues, soms lastig zijn/ lijken;
  • Er wordt steeds meer en intensiever samengewerkt tussen de beheerders waardoor het oppakken van een klus in een andere organisatie slechts beperkt toegevoegde waarde oplevert;
  • Door het toenemen van complexiteit van de klussen in de eigen organisatie is er voldoende uitdaging voor de medewerkers.

In 2018 heeft Platform WOW een belangrijke stap gezet om de doelgroep studenten te bereiken en te enthousiasmeren voor weg- en waterbeheer. Op 27 juni is het Next-WOW bestuur officieel van start gegaan. Dit bestuur bestaat uit een vijftal studenten met verschillende achtergronden, opleidingen en interesses in zowel water- als wegbeheer. Dit jongerenbestuur houdt Platform WOW een spiegel voor en dragen met hun frisse blik aan de ontwikkeling van het platform. Daarnaast zijn zij als geen ander in staat om studenten nog meer te betrekken bij het platform. Een mooie aanvulling na de stappen die we al zetten op basis- en middelbare scholen en bij Young Professionals.

Het Platform WOW heeft een coördinerende rol gespeeld bij de totstandkoming van het traineeship ROKT. Provincie Overijssel, Rijkswaterstaat Oost-Nederland, KWS en Traffic Service Nederland hebben gezamenlijk grote stappen gezet bij het vormgeven van een traineeship op het gebied van Civiele Techniek. ROKT staat voor Rijkswaterstaat, Overijssel, KWS en TSNed, en richt zich op hbo en wo opgeleide civiel technici met maximaal 3 jaar werkervaring.

De mismatch op de arbeidsmarkt is zichtbaar, en zal de komende jaren nog zichtbaarder worden. De vraag naar gekwalificeerd technisch personeel is groot. Personeel dat landelijk, maar zeker ook buiten de randstad, heel lastig te vinden is. Strategische samenwerking in de regio is noodzakelijk om te voorkomen dat een tekort aan gekwalificeerd personeel een negatief effect heeft op onze leefomgeving. Denk bijvoorbeeld aan het effect op de economische groei. Met de vormgeving van ROKT, die in 2019 van start gaat, denken we een belangrijke bijdrage te leveren voor het oplossen van deze uitdaging. 

Vooruitblik 2019

Ook in 2019 zullen we voor de 5de keer tijdens de Week van de WOW-factor de meeloopdagen organiseren. Onze doelstelling voor 2019 is het organiseren van 350 meeloopdagen. WOW-next zal komen met haar eerste adviezen richting het bestuur van het Platform WOW. De samenwerking in het kader van het ROKT traineeship zal op 28 februari 2019 officieel ondertekend worden, waarna de eerste lichting trainees in september 2019 van start zal gaan.