Factsheet jaarverslag 2018: Agressie en geweld

Agressie en geweld

Wegbeheerders en waterbeheerders met een publieke taak moeten ongestoord hun werk kunnen doen. Helaas is dit in de praktijk niet altijd het geval. Het gebeurt regelmatig dat medewerkers tijdens hun werkzaamheden te maken krijgen met agressie en geweld. Voorbeelden hiervan zijn verbaal geweld, persoonlijke bedreiging en daadwerkelijke fysieke agressie. Bekijk hieronder wat Platform WOW heeft gedaan op het gebied van het thema Agressie en geweld en gaat doen in 2019.

Terug naar het jaarverslag

In de nacht aan het werk

Terugblik op 2018

In 2018 hebben wij op de website van Platform WOW een (online) toolbox omgang agressie en geweld gelanceerd. In deze toolbox worden handreikingen gedaan hoe om te gaan met agressie en geweld binnen de organisatie. Deze toolkit is ingedeeld naar aanleiding van de acht maatregelen Veilige Publieke Taak (VPT).

Het platform ontwikkelt zich daarnaast als een kennisnetwerk voor agressie en geweld. In juli was de eerste bijeenkomst van het kennisnetwerk.

Ook agressie en geweld tegen verkeersregelaars was dit jaar een onderwerp van een van de bijeenkomsten van Platform WOW. Platform WOW organiseerde deze bijeenkomst samen met provincie Noord-Holland, gemeente Haarlem, BAM Infra, Van Gelder en Dura Vermeer. De sessie was een eye-opener voor alle aanwezigen. Het probleem werd samen ervaren en al snel werd er gekeken hoe dit voorkomen kan worden. Dit is echter nog geen gemakkelijke opgave en zal daarom tijd kosten. Op deze pagina worden de eerste conclusies en aanbevelingen weergegeven.

Eind 2018 is er een onderzoek naar agressie en geweld tegen weginspecteurs opgezet door Rijkswaterstaat. Platform WOW was betrokken bij het opstellen van de vragenlijst. Doel is om een overzicht te krijgen wat de mate van agressie en geweld tegen weginspecteurs bij Rijkswaterstaat is. In het eerste kwartaal van 2019 worden de resultaten verwacht. Vervolgens wordt samen met Rijkswaterstaat gekeken welke rol Platform WOW kan hebben in de vervolgstappen.

Vooruitblik 2019

Agressie en geweld zal ook in 2019 volop in de aandacht staan en in de communicatie van het platform worden belicht. De resultaten van het onderzoek van Rijkswaterstaat worden in de eerste helft van dit jaar verwacht. Daarnaast staan er bijeenkomsten over het thema op de agenda van Platform WOW.

Timeline

19-01-2018

Artikel in H2O: Ook waterwerkers ervaren agressie tijdens hun werk: het went nooit

12-06-2018

Bijeenkomst agressie en geweld tegen verkeersregelaars in Noord-Holland

11-07-2018

Kennisnetwerk agressie en geweld

15-12-2018

Onderzoek agressie en geweld onder weginspecteurs bij Rijkswaterstaat