Agressie en geweld

Agressie en geweld

Wegbeheerders en waterbeheerders met een publieke taak moeten ongestoord hun werk kunnen doen. Helaas is dit in de praktijk niet altijd het geval. Het gebeurt regelmatig dat medewerkers tijdens hun werkzaamheden te maken krijgen met agressie en geweld. Voorbeelden hiervan zijn verbaal geweld, persoonlijke bedreiging en daadwerkelijke fysieke agressie.

Begin 2017 is er in opdracht van Platform WOW onder collega’s van Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven en gemeenten een onderzoek gedaan naar de stand van zaken rondom ongewenst gedrag jegens onze beheerders. De resultaten van het onderzoek zijn samengevat in een factsheet.

Platform WOW richt zich op de volgende onderwerpen

  • Een (online) toolkit Omgang agressie en geweld
  • Kennisnetwerk agressie en geweld
  • Voortdurende communicatie en aandacht voor agressie en geweld tegen medewerkers
  • Organiseren van bijeenkomsten en informatievoorziening over het thema agressie en geweld

Agressie en geweld: jaarverslag 2018

Een terugblik op het thema agressie en geweld in 2018 en een vooruitblik op 2019

Menu Agressie en geweld

BeheerdersWil je een bijdrage leveren aan Platform WOW?

Platform WOW bestaat alleen door enthousiaste (vaar)weg- en waterbeheerders zoals jij. Is er kennis die je wilt delen of een samenwerking die je wilt opzetten? Stuur ons je bericht op info@platformwow.nl.