Thema's

De inhoud staat centraal

Platform WOW draait om het netwerk, de verbinding en het samenwerken. Dit krijgt vorm in een aantal inhoudelijke thema’s, die in landelijke en regionale bijeenkomsten, werkgroepen, en webinars aan de orde komen. Thema’s kunnen over weg en water gaan, over bestuurlijke samenwerking, over algemene onderwerpen en over specifieke, actuele landelijke en regionale thema’s. Het vaststellen van de WOW thema's is een repeterend en dynamisch proces. Zo is er ruimte om in te spelen op actuele ontwikkelingen en kunnen we per regio of per thema aandacht geven aan verschillen.