Zomerschool Zuidelijke Ringweg Groningen

30 juli 2013

WOW Zomerschool 2013 'Zuidelijke Ringweg Groningen'

 

Na de zomerschool bij de zeesluizen van IJmuiden was het de beurt aan de Aanpak Ring Zuid in Groningen. Op dinsdagmiddag 23 juli 2013 kwamen ruim 30 wegbeheerders op bezoek bij de projectorganisatie Aanpak Ring Zuid. Deze projectorganisatie bestaat uit medewerkers van gemeente Groningen, provincie Groningen en Rijkswaterstaat Noord-Nederland. Gezamenlijk staan ze voor de uitdaging om de komende jaren de Zuidelijke Ringweg van Groningen om te bouwen. De nieuwe ringweg verbetert de doorstroming, zorgt voor een betere inpassing van de weg in de stad en verbetert de verkeersveiligheid.

Viktor Timmermans is raakvlakkenmanager bij het project Aanpak Ring Zuid. Hij opende de middag met een vogelvlucht over een maquette op het programmabureau. Hierdoor werd de uitdaging van het project direct duidelijk voor de aanwezigen. Na de opening en de lunch was het direct tijd voor de wegbeheerders om in actie te komen. Samen met een gids trotseerden zij de warmte om de impact van het project buiten zelf te beleven.

De groep ging in kleinere groepjes uiteen om het gebied waarin de Zuidelijke Ringweg ligt te verkennen. Elke groep werd begeleid door één van de gidsen van het projectteam: Reinout Schoonbeek (provincie Groningen), Jos Hillen (projectdirecteur), Frans Maas (Rijkswaterstaat) en Jan van de Bospoort (gemeente Groningen). Elk stonden ze stil bij de effecten van de ombouw op het onderliggende wegennet en de leefomgeving, bijvoorbeeld door te laten zien hoe het verdiept leggen van de weg zorgt voor minder barrièrewerking en nieuwe verbindingen in de stad. Naast de inhoudelijke uitdaging werd vooral ook over het proces gesproken, bijvoorbeeld hoe de projectorganisatie rekening probeert te houden met alle belangen van bewoners, weggebruikers, bedrijven en andere stakeholders.

Na de interessante rondleiding door het projectgebied werd binnen dieper in gegaan op de samenwerking binnen het projectteam. Viktor nam ons samen met de gidsen mee in de werkwijze van de Aanpak Ring Zuid. Zo werd gesproken over het vinden van balans in de doelen van projectpartners, de balans tussen snelheid en draagvlak binnen en buiten het project, het organiseren van een krachtige samenwerking van de bestuurstafel tot in de projectorganisatie, de beheersing van de scope en het bewaken en managen van de raakvlakken.

Met deze presentatie kregen de deelnemers meer inzicht in het 'Groningse' samenwerkingsmodel, dat er eerder al voor had gezorgd dat dit project werd genomineerd voor de WOW-samenwerkingsprijs 2013.

Vervolgens kon iedereen afkoelen tijdens de borrel. Er kon teruggekeken worden op een warme maar vooral ook een inspirerende zomerschool in Groningen!


Voor meer informatie over het project:

www.aanpakringzuid.nl

info@aanpakringzuid.nl

 zomerschool ring groningen     zomerschool ring groningen rondleiding