Zomerschool Zeesluizen IJmuiden

19 juli 2013

Zomerschool zeesluizen IJmuiden 2013

Op 18 juli 2013 vond de WOW-zomerschool over het project zeetoegang IJmuiden plaats. Na een korte opening werd het woord gegeven aan de drie samenwerkingspartners. Vanuit Rijkswaterstaat gaf Volkert Schaap, omgevingsmanager van het project, een presentatie over de nut en noodzaak van het project, het omgevingsmanagement en de samenwerking binnen het project. Vervolgens ging Gert Valster, beleidsmedewerker bij de Provincie Noord-Holland, verder over de planologische procedure en de samenwerking vanuit de provincie. Als laatste vertelde Toon Poelsma, Havenbedrijf Amsterdam, over de ontwikkelingen van het havenbedrijf, de ontwikkeling van de havenregio, nut en noodzaak van de grote zeesluis voor de havenregio en de samenwerking voor en na de verzelfstandiging.

Presentatie Rijkswaterstaat

Presentatie Provincie Noord-Holland

Presentatie Havenbedrijf Amsterdam

Na de presentaties is de groep gesplitst en is een gedeelte het gemaal gaan bezichtigen en het andere gedeelte het sluizencomplex.

Zeesluizen IJmuiden