Zomerschool Wilhelminakanaal

26 augustus 2014

Zomerschool Wilhelminakanaal

Op maandag 25 augustus 2014 waren we te gast bij het project verbreding en verdieping van het Wilhelminakanaal in Tilburg. Dit is een project met een lange geschiedenis. Eerder heeft platform WOW een onderzoek gedaan naar de samenwerking binnen dit project. Het resultaat hiervan is vastgelegd in de casestudy Wilhelminakanaal; ervaring met samenwerking.

Wilhelminakanaal mensen

De uitvoering van het project verbreding en verdieping van het westelijk deel van het Wilhelminakanaal in de stad Tilburg is in 2013 gestart en zal in 2016 gerealiseerd zijn. In het project werken de gemeente Tilburg, Rijkswaterstaat en de provincie Noord-Brabant succesvol met elkaar samen. Het voortraject van het project werd gekenmerkt werd door een politiek getint onderhandelingsproces dat in 2007 resulteerde in een bestuursovereenkomst tussen het Rijk, de gemeente Tilburg en de provincie Noord-Brabant. Ondanks dit voortraject is er in de projectfase een zeer succesvolle samenwerking ontstaan. Ook de financieringsconstructie van dit project is een boeiend aspect. Het Rijk (52 miljoen euro), de gemeente Tilburg (10 miljoen euro) en de provincie Noord-Brabant (10 miljoen euro) financieren het project gezamenlijk en de gemeente en de provincie zijn samen risicodragend. Rijkswaterstaat trekt als vaarwegeigenaar de uitvoering en op de achtergrond (via de gemeente) zijn ook private partijen betrokken bij de financiering.

Wilhelminakanaal 2

Tijdens het projectbezoek nam Remmert Slagter van de gemeente Tilburg na de opening als eerste het woord. Remmert is omgevingsmanager van het project vanuit de gemeente. Hij ging tijdens zijn presentatie in op de betekenis en het belang van het project voor de gemeente Tilburg. Vervolgens werd het stokje overgedragen aan Edwin Moorren, omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat. Hij schetste kort de geschiedenis van het project, de samenwerking en de inhoudelijke aspecten. Als laatste ging de omgevingsmanager van Boskalis, Peter Kuiper, in op hun rol binnen het project. Het is een gezamenlijke aannemerscombinatie die het werk uitvoert, namelijk Heijmans en Boskalis. Zij maken het kanaal geschikt voor klasse IV schepen. Dit levert voor de schipper uiteindelijk een forse besparing in schuttijd op, namelijk een half uur. Op dit moment wordt er hard gewerkt om een nieuwe sluis III te maken. De nieuwe sluis komt naast de oude sluis te liggen. De oude sluis wordt niet afgebroken; het is een rijksmonument: de enige dubbele bajonetsluis in Nederland. Na de presentaties was het tijd om het werk buiten te aanschouwen. De deelnemers gingen per bus naar de uitkijkpost en later mocht de nieuwe sluis van dichtbij bekeken worden. Bij terugkomst werd er onder het genot van een drankje nog een kleine quiz gehouden om de kennis van de deelnemers over de verbreding en verdieping van het Wilhelminakanaal te testen. De winnaar is met een lekkere fles Schrobbelèr huiswaarts gegaan.

Wilhelminakanaal 3

- Remmert Slagter, gemeente Tilburg en Edwin Moorren, Rijkswaterstaat ( presentatie)

- Peter Kuiper, Boskalis (presentatie)

Film

 Wilhelminakanaal 4