Zomerschool Baggertubes Oosteinderpoel

15 augustus 2014

Zomerschool Baggertubes Oosteinderpoel

Op donderdag 14 augustus 2014 waren we op bezoek bij de winnaar van de WOW-prijs 2013 het project baggertubes Oosteinderpoel.

Zomerschool Baggertubes 1

Tijdens het plenaire gedeelte ging Dineke Mulderij, de projectleider van de provincie Noord-Holland inhoudelijk in op het project en de samenwerking tussen de betrokken partijen. Vervolgens nam Frances Schennink het woord over en ging in op de belangen van haar organisatie binnen het project; het Landschap
Noord-Holland. Als laatste kwam Jop Kluis, wethouder bij de gemeente Aalsmeer
aan het woord. Hij benoemd de bestuurlijke samenwerking binnen het project. Daarna was het tijd om het project per boot te bezoeken.

Baggertubes 2

Presentatie Provincie Noord-Holland
Presentatie Landschap Noord-Holland
Presentatie Gemeente Aalsmeer

Een korte samenvatting van het project:
De Oosteinderpoel is een beschermd natuurmonument bij Aalsmeer. De oevers hier hadden flink te lijden van het scheepvaartverkeer in de Ringvaart. Er was veel afslag, waar­door regelmatig grote kluiten grond, bomen en struiken in het water vielen en wegspoelden. Een duurzame oeverbeschoeiing was door eigenaar Landschap Noord-Holland niet op te brengen. De provincie Noord-Holland, het Hoogheemraadschap Rijnland, de gemeente Aalsmeer en Landschap Noord-Holland hebben voor dit probleem samen een innovatieve oplossing gevonden in de toepassing van baggertubes. Hierin is een deel van de bagger gestopt die uit de 60 km lange Ringvaart kwam om deze weer op diepte te krijgen. Nooit eerder werden baggertubes constructief toegepast naast een zo intensief bevaren scheepvaartroute. Alle partners waren bereid over tegenstrijdige belangen heen te stappen om deze werkvorm toe te passen. De tubes zijn van geotextiel en over een lengte van 750 meter aangebracht. Ter plekke zijn ze gevuld met bagger uit het gebied zelf. Door op deze manier 'werk met werk' te maken, hoefde een deel van de bagger  - omge­rekend zo'n 500 vrachtwagens -  niet uit het gebied te worden afgevoerd. Afgelopen najaar zijn de tubes beplant. Vanaf dat moment beschermden ze de oevers voor verdere afkal­ving en kon de natuur weer zijn gang gaan.

Baggertubes 3

Film Baggertubes Oosteinderpoel
Voor meer informatie over het project: http://www.noord-holland.nl/Groene-AS/