WOW Zuid-Holland maakt afspraken

14 november 2014

Al een aantal jaren is er overleg tussen de directeuren van de afdelingen beheer in Zuid-Holland. In dit overleg zijn Rijkswaterstaat en provincie Zuid-Holland vertegenwoordigd, evenals de grotere gemeentes. In het verleden werd dit overleg getrokken vanuit het regionale samenwerkingsverband Bereik! Echter, met het veranderen van de taken van Bereik! is de organisatie nu in handen komen te liggen van WOW.

Onlangs vond het eerste overleg plaats op initiatief van WOW. Tijdens het overleg presenteerde Ronald Wielinga zijn inspirerende ervaringen als WOW-makelaar. Mijn collega's en ik erkenden daarbij allemaal de toegevoegde waarde van personele uitwisseling. Áls bestuurder van WOW en regiovoorzitter voor Zuid-Holland heb ik daarop direct mijn collega's uitgedaagd om per 1 januari 2015 de eerste uitwisselingen gerealiseerd te hebben. Afspraak is dat alle betrokkenen ervoor zorgen dat zij minimaal 1 kandidaat aanleveren. De eerste profielen zijn nu binnen en Ronald is al druk bezig met het organiseren van de uitwisselingen. Ik heb er alle vertrouwen in dat het gaat lukken en dat mijn medewerkers en collega's er veel plezier in zullen hebben. Ik hoop in de volgende nieuwsbrief de eerste ervaringen te kunnen delen.

Peter de Visser,

Hoofd stadsbeheer gemeente Zoetermeer,
Bestuurslid Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders