WOW opdrachten bij Serious ambtenaar

27 januari 2015

Doe mee met Serious ambtenaar!

Serious Ambtenaar heeft als doel om jaarlijks zoveel mogelijk geld in te zamelen voor 3FM Serious Request, het Glazen Huis. Om een zo groot mogelijk geldbedrag te kunnen overhandigen aan het Glazen Huis worden vanuit dit concept zowel ambtenaren als organisaties gestimuleerd om met dit initiatief mee te doen. Enerzijds zetten enthousiaste ambtenaren hun expertise belangeloos in en anderzijds worden opdrachtgevers gevraagd een adviesopdracht in te dienen en een bedrag te doneren aan 3FM Serious Request. Een groep professionals werkt vervolgens twee dagen mee aan het oplossen van een adviesopdracht. WOW heeft twee opdrachten ingediend bij Serious ambtenaar....

Problematiek rondom goederenvervoer

Ook hebben we een opdracht uitgeschreven om mee te denken over het vergroten van de naamsbekendheid van WOW bij de doelgroep.

Serious Kim en Ariea