WOW: mooie resultaten

18 februari 2013

De eerste nieuwsbrief van Water Ontmoet Water van 2013. Een nieuw jaar waarin we, als platform WOW, weer veel ambitie hebben. Allereerst wil ik even  terug te kijken op het afgelopen jaar. In februari 2012 gaf ik u een vooruitblik naar het jaar 2012. Ik heb het toen onder andere gehad over de gezamenlijke opleiding Assetmanagement. Deze is inmiddels een feit en wordt succesvol uitgevoerd. Daarnaast zijn er al twintig personele uitwisselingen geweest. En ons platform heeft meerdere producten opgeleverd: een casestudy over de samenwerking Veluwerandmeren, een storybook en een rapport van de kosteneffectiviteitsanalyse (KEA).

Om met die laatste te beginnen: we wilden de samenwerking die voortkomt uit de projecten en activiteiten van WOW (weg en water) meetbaar maken in euro's. Daarom hebben we voor drie projecten een kosteneffectiviteitanalyse (KEA) uitgevoerd: de training assetmanagement, gladheidbestrijding en personele uitwisseling. Alle drie de projecten blijken bijzonder kosteneffectief! De besparing loopt uiteindelijk in de miljoenen. En de projecten zijn niet alleen kosteneffectief, er volgt ook nog veel spin-off uit in de vorm van kwaliteitsverbetering, betere kennisdeling, wederzijds begrip en vergroting van persoonlijke netwerken.

In het storybook zijn pakkende voorbeelden te vinden van vijf jaar samenwerking. Het boek maakt zichtbaar wat we afgelopen jaren allemaal hebben bereikt. En dat is veel! Zo veel dat niet alles daarvan in het boek past, vandaar dat we toch een selectie hebben moeten maken. We hebben die verzameld via interviews en geïllustreerd met sprekende foto's.

Dan de casestudy Veluwerandmeren. Deze samenwerking kwam jaren geleden tot stand om blauwalg te bestrijden. Om tot herstel van de randmeren te komen was samenwerking tussen overheden nodig. Platform WOW heeft deze samenwerking onderzocht. Wat maakt dat de samenwerking na 38 jaar nog steeds bestaat. Wat is het succes hiervan? Wat zijn de leerpunten? Samen met Twynstra Gudde is deze samenwerking geanalyseerd. De genoemde rapporten zijn hier te bekijken.

Tot slot wil ik iedereen met deze mooie resultaten feliciteren! Laten we ook in 2013 elkaar blijven ontmoeten, kennis en ervaring delen en samen projecten oppakken!

Kim Hofhuis
Programmamanager Water Ontmoet Water

Kim Hofhuis