WOW in beweging

03 december 2012

Voor je ligt weer een interessante nieuwsbrief van Water Ontmoet Water. Als vaarwegbeheerder houd ik me in de dagelijkse praktijk eigenlijk maar met een beperkt aspect van 'waterbeheer' bezig. Via Water Ontmoet Water krijg je snel zicht op dit brede en boeiende werkterrein. De initiatiefgroep stimuleert samenwerking tussen waterbeheerders, natuurlijk om kennis en ervaring te delen, maar vooral ook om goede ervaringen snel te kunnen implementeren op andere plekken. Of om echt gezamenlijk projecten te doen en activiteiten te ontplooien, omdat dat beter is voor het resultaat voor de 'gebruiker' of efficiënter is. De nieuwsbrief geeft daarvan weer een aantal mooie voorbeelden, zoals het prijswinnende project Koopmanspolder.

Speciale aandacht vraag ik voor 'ons eigen' Young Professional Network die zich onder meer gaan bezig houden met de vraag: hoe maken we onze sector aantrekkelijker voor jonge mensen?

In januari gaat WOW zich presenteren op de Infratech 2013. Ik mag er toch wel vanuit gaan dat jij als betrokkene in het werkveld waterbeheer een bezoek brengt aan onze stand of deelneemt aan een workshop, toch?

Veel leesplezier!

Chris de Vries
Directeur Beheer en Uitvoering, provincie Noord-Holland

Chris de Vries