WOW beloont samenwerking

28 oktober 2010

Onlangs overhandigde Jos Sprangers het eerste WOW prijsrapport aan Chris de Vries van de provincie Noord-Holland. Het project Minder Hinder, dat een samenwerkingsverband was van veel partijen in Noord-Holland was de themawinnaar op het gebied van verkeersmanagement.

De hoofdprijs ging uiteindelijk naar het project van samenwerkende partijen in de provincie Overijssel: 'Veilig van kerkplein naar autosnelweg, ook in de winter'.

Tijdens de WOW-dag in maart van dit jaar presenteerden eenentwintig goede voorbeelden van samenwerking op het gebied van wegbeheer zich aan een jury. In verschillende sessies werden de themawinnaars gekozen. De wegbeheerders hanteerden daarbij de volgende beoordelingscriteria:

  • Efficiëntie;
  • Samenwerkingsfactor, brede samenwerking met andere partners;
  • Innovativiteit;
  • Kopieerbaarheid, navolgbaar door anderen/ uit te rollen naar andere regio's;
  • gerealiseerd of nog in de planfase.

De goede voorbeelden zijn verwerkt in een mooi rapport. Het is de bedoeling dat ze inspireren en aanzetten tot samenwerking in de regio's. Alleen door meer samen te werken kan de gebruiker echt centraal gesteld worden. En door betere samenwerking kunnen we zorgen voor bijvoorbeeld een betere doorstroming en meer eenheid in het Nederlandse wegennet.

Heb je interesse in het rapport WOW samenwerkingsprijs 2010 of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Ariea Vermeulen (088-798 2431) of Aad van den Burg (088-798 2535) van het Programmabureau WOW.