Wijzigingen Meldpunt Water

12 juli 2018

Wij hebben de website meldpuntwater.nl gewijzigd naar aanleiding van de nieuwe privacywetgeving. Van 2012 tot 5 juli 2018 konden burgers meldingen via Meldpunt Water doorgeven. Deze meldingen werden vervolgens automatisch naar de beherende instantie doorgestuurd. Vanwege de privacywetgeving is deze functionaliteit ingetrokken. Op basis van het soort water en de locatie die de melder invult, geeft Meldpunt Water nu alleen nog een link naar het webadres van de beherende instantie. De melder kan vervolgens zelf naar de website van de beheerder gaan om de melding door te geven.