Weg- en vaarwegenbeheerders in Flevoland

29 januari 2013

Flevoland is van oudsher een provincie van doeners: op de werkvloer weten mensen van verschillende organisaties elkaar snel te vinden en tot praktische afspraken te komen. Of het nu gaat om het strooien op een stukje weg voor elkaar, een berm maaien, of grootschaliger: het baggeren van de vaarten; veel praktische afspraken liggen er of zijn snel gemaakt.

Maar… we denken dat er nog veel meer uit samenwerking te halen valt.

Daarom heeft de werkgroep BOB (Beheer, Onderhoud en Benutten), die onder het Vervoerberaad valt en waar alle regionale partijen in zitten, het initiatief genomen een werkconferentie te organiseren rond regionale samenwerking.

Voor de organisatie van de werkconferentie heeft de werkgroep samenwerking gezocht met WOW. Resultaat: platform WOW en Edwin Kaats van Twynstra Gudde gaan ons met raad en daad terzijde staan. Zo kunnen we ook gebruik maken van de ervaringen van onze collega's elders in het land!
We gaan aan de slag in twee rondes: eerst zijn de managers aan zet: welke ambities hebben we op strategisch niveau met elkaar? Die vraag staat op 12 februari centraal. Op 7 maart zullen de managers en coördinatoren beheer en uitvoering met elkaar in gesprek gaan hoe we dit verder handen en voeten geven.

Via de website van WOW houden wij u op de hoogte van onze resultaten!

Voor meer informatie toos.lodder@flevoland.nl