Waterloket

25 maart 2011

Tijdens de voorbereidende regiobijeenkomsten voor de WOW-dag 2010 is naar voren gekomen dat er wellicht behoefte is aan een Landelijk Waterloket. Het Landelijk Waterloket is een plek waar de burger met al zijn vragen op het gebied van water terecht kan. Naar aanleiding van dit signaal is onder ruim 500 Nederlanders een quick-scan uitgevoerd naar de behoefte van een dergelijk loket. Uit deze inventarisatie kwam naar voren dat stroomlijning van de huidige waterloketten wenselijk is. Vanuit WOW hebben we dit signaal opgepakt. Samen met vertegenwoordigers van twee waterloketten is een eerste inventarisatie gemaakt van de huidige waterloketten. In totaal zijn dat er twintig. De vervolgstap is dat vertegenwoordigers van deze loketten uitgenodigd worden voor een workshop. Tijdens deze workshop willen we het onderlinge netwerk versterken en samen bereiken dat klanten direct naar het juiste loket worden doorgestuurd als ze bij het verkeerde loket binnenkomen.

Voor meer informatie: www.meldpuntwater.nl