Verslag vakgroep Risicomanagement

31 oktober 2014

Verslag bijeenkomst vakgroep risicomanagement

Op 23 oktober 2014 vond de eerste vakgroep risicomanagement plaats in de Witte Vosch in Utrecht. Doel van deze dag was: collega-risicomanagers uit verschillende organisaties samenbrengen, eerste kennis & ervaring delen en verkennen welke invulling van de vakgroep risicomanagement meerwaarde biedt. Ongeveer 50 collega's waren aanwezig. De inleiding werd verzorgd door Joost de Ruig, directeur bij het Hoogheemraadschap van Hollands Noorderkwartier. Daarna werd aan de deelnemers gevraagd in groepjes aan de slag te gaan. Zij kregen de volgende vragen mee:
- Wat is op dit moment je grootste uitdaging mbt risicomanagement?
- Waar heb je gezien dat risicomanagement werkt of juist niet?
- Tegen welke praktische problemen loop je aan?
- Hoe wil jij jouw interne organisatie/project verder ontwikkelen m.b.t. risicomanagement?
- Van welke branche zou jij willen leren?
- Welk boek/artikel heb je onlangs geraadpleegd m.b.t. risicomanagement?

Na het ophalen van de antwoorden op bovenstaande vragen was er een presentatie door het Hoogheemraadschap van Hollands Noorderkwartier en de provincie Noord-Holland samen. Daniela Gorter en Tijs de Jong (beiden risicomanagers) gaven de toehoorders een kijkje in de keuken van risicomanagement vanuit hun organisatie. Dit hebben zij gedaan aan de hand van stellingen. De volgende stellingen werden besproken:
-       "Risicogestuurd werken prima, maar first things first!"
-       "Gelukkig, we spreken hier in ieder geval dezelfde taal!"
-       "Risicomanagement is…improviseren!"
-       "Risico's? Het gaat toch om kansen?!"

Risicomanagement 1

Na deze presentatie kreeg Martin van Staveren het woord. Martin is eigenaar van organisatieadviesbureau VSRM en kerndocent bij de Masteropleiding Risicomanagement aan de Universiteit Twente. Tijdens zijn presentatie ging hij in op het onderwerp implementatie van risicomanagement in projecten. Allereerst stond hij stil bij de vraag wat risicomanagement inhoudt. Vervolgens: wat betekent het als je risicomanagement implementeert. Dit deed hij aan de hand van de 4G's: gestructureerd, geformaliseerd, geïntegreerd en geaccepteerd risicomanagement. Vervolgens stond hij stil bij de vragen: waarom zou je risicomanagement implementeren en hoe doe je dit? De kern van het implementeren van risicomanagement bestaat uit zes punten:

1. doelen
2. niveaus
3. dimensies
4. voorwaarden
5. gebruikers
6. acties

Presentatie 'Hoe implementeer je Risicomanagement in projecten'

Na de twee inspirerende lezingen volgde nog een interactief gedeelte. Op basis van de antwoorden op de vragen aan het begin van de middag is een samenvatting gemaakt. Aan de aanwezigen is gevraagd om aan te geven welke onderwerpen zij graag in een volgende sessie terug zouden willen zien en op welke manier. De volgende onderwerpen kregen de meeste punten: 
- Doorvertaling operatie naar bestuur/directie: communicatie.
- Risico's durven nemen - discussie hierover in de lijn. Afspraken over wie welke risico's mag nemen.
- Hoe creëer je risicobewustzijn?
- Risico allocatie in contract vertalen. Contractbeheersing.
- Integraliteit projectteam, beheer & onderhoud lijn.

Graag zouden de deelnemers willen leren van de luchtvaartbranche, de nucleaire sector en aannemers en eens een lezing willen horen van een verandercoach. Als werkvorm werd genoemd: themabijeenkomsten, intervisie en samenwerken met markt.

Risicomanagement 2

Na veel positieve geluiden van de deelnemers werd de middag afgesloten met een borrel waar nog druk werd doorgepraat over risicomanagement. De komende maanden zal de werkgroep zich samen met belangstellenden buigen over een vervolg op deze middag. Suggesties zijn nog altijd van harte welkom. Graag zien wij deze tegemoet via info@platformwow.nl