Uit ons netwerk: Risicogestuurd reinigen van de riolering

29 januari 2019

Een goed gereinigd riool draagt bij aan een gezonde stad en een fijne leefomgeving. Maar hoe maak je slimme keuzes als je niet alles tegelijk kunt aanpakken?

In Rotterdam ligt zo’n 2.550 kilometer aan gemeentelijk riool. Door de analyse van inspectieresultaten, meldingen en de feedback van collega’s van de rioolreinigingsdienst, kon het risicogestuurde reinigingsbeleid verder worden verbeterd. De volgende stap in het datagestuurd werken is de rioolreinigings-app. Deze casus van de gemeente Rotterdam 'Risicogestuurd reinigen van de riolering' laat onder andere zien dat je de hele keten nodig hebt om slimme keuzes te maken en het belang van monitoring van maatregelen.