Uit ons netwerk: contractbepalingen overbelading

06 december 2018

In november 2017 is een convenant afgesloten met gemeenten, waterschappen, brancheverenigingen en provincie Overijssel om collectief in actie te komen tegen schade en gevaren van overbelading van voertuigen en overbelading van wegen in Overijssel. De laatste handtekening is in november 2018 gezet en nu zijn alle gemeenten in Overijssel actief aangehaakt!

De contractbepalingen worden nu ook bestekken van gemeenten gezet. Dit heeft geleid tot een stuk bewustwording aan beide kanten, dus ook bij de aannemer. Door deze bewustwording kijken opdrachtnemer en opdrachtgever niet alleen naar overbelading, maar ook naar onderbelading.