Uit ons netwerk: circulair viaduct

14 maart 2019

Op 14 januari was het zover: het eerste circulaire betonnen viaduct werd officieel geopend. Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven had de eer dit te doen. Het circulair viaduct is geplaatst op een bouwterrein nabij Kampen, van de Reevesluis, en is een initiatief van Rijkswaterstaat, aannemer Van Hattum en Blankevoort (VolkerWessels) en prefab-bouwer Consolis Spanbeton.

Het viaduct is een prototype en wordt nu uitvoerig getest en na de zomer krijgt dit viaduct een herbestemming bij bijvoorbeeld een wegbeheerder! Op dit moment worden de mogelijkheden geïnventariseerd en we staan nog open voor goede initiatieven. Dit aanbod werd door Jan Slager, Rijkswaterstaat, tijdens de Platform WOW bijeenkomst ‘de Vervangingsopgaven van kunstwerken en hoe voorkom je Genua’ gedaan. Denis Lintzen, projectmanager Rijkswaterstaat vertelt meer over dit innovatieve circulaire concept.

Bouwblokken

Denis Lintzen: “Het viaduct is samengesteld uit elementen als LEGO-blokjes. Je kan het viaduct in elkaar zetten, maar als je het niet meer nodig hebt of de situatie verandert dan hoef je het niet te slopen, maar je haalt het gewoon uit elkaar. En de blokken die je dan weer terugkrijgt, die kan je weer gebruiken voor een nieuw viaduct. Het voordeel daarvan is dat we minder afval hebben. Normaal als je een viaduct sloopt, heb je heel veel afval. Deze elementen zijn gemaakt met een levensduur van 200 jaar dus we kunnen ze lang hergebruiken. Daardoor maken we een mooie stap richting circulariteit.”

Uitvoerig testen

“Vanaf januari zijn we het viaduct uitvoerig aan het testen en monitoren. Het viaduct staat op een bouwterrein waar vrachtwagens met zand veelvuldig over het viaduct rijden. We testen of de theoretische berekeningen die we gedaan hebben voor de sterkte van het viaduct ook kloppen met de praktijk. We meten onder andere de doorbuiging en de trek op de voorspanning”, vertelt Denis.

Viaducten hebben normaal gesproken een levensduur van 100 jaar, maar gesloopte viaducten blijken vaak voor die tijd om functionele reden gesloopt te worden, omdat ze bijvoorbeeld niet meer passen. Het nu geopende viaduct is wel zo'n anderhalf tot twee keer duurder dan 'gewone' viaducten, maar kan telkens weer worden hergebruikt.

Herbestemming circulair viaduct

En dan is het bijna zover! Na uitvoerig testen, zal het viaduct beschikbaar komen om elders toegepast te worden, wellicht zelfs in een functioneel netwerk. En dat kan ook binnen jouw functioneel netwerk. Rijkswaterstaat nodigt onder andere provincies en gemeentes uit om initiatieven aan te dragen voor de herbestemming van het circulair viaduct. Kennisdeling is daarbij zeker belangrijk, zodat het bijdraagt aan de doorontwikkeling van circulaire viaducten. Meer informatie? Neem contact op via circulair@rws.nl.

Circulair werken in 2030

Rijkswaterstaat wil in 2030 volledig circulair zijn. Dat kan alleen als we daar nu al hard mee aan het werk gaan. Daarnaast staan we voor een enorme vervangings- en renovatieopgave met betrekking tot onze kunstwerken. "Ik ben dan ook trots dat ik heb mee mogen werken aan het eerste betonnen circulaire viaduct. Zo'n circulair viaduct is op de korte termijn niet goedkoper, maar je behoudt er waarde en grondstoffen mee. We moeten leren investeren in de lange termijn."

Start leeromgeving circulaire viaducten

Om grootschalige toepassing van circulaire viaducten mogelijk te maken, creëert Rijkswaterstaat met de Bouwcampus een open leeromgeving. De startbijeenkomst hiervan vond plaats direct na de opening van het circulair viaduct. Directeur-generaal van Rijkswaterstaat Michèle Blom licht toe: 'Binnen de leeromgeving wordt de huidige beschikbare kennis van opdrachtgevers, infrabedrijven en kennisinstellingen bij elkaar gebracht. Doel is om samen te komen tot afspraken en gezamenlijke uitgangspunten voor de doorontwikkeling van de huidige concepten die nu in de markt bestaan. Civiele bouwers en wegbeheerders die hier ook goede ideeën voor hebben, roepen we op om zich aan te sluiten en ook bij te dragen aan de ontwikkeling van het circulair viaduct.'