Topsector Water Wisselweek

14 maart 2014

Een dagje meelopen met een collega in een andere discipline binnen de watersector is niet alleen voor de (vaar)weg- en waterbeheerders een makkelijke manier om de kennisdeling in de sector te vergroten en elkaars werelden beter te leren kennen. Daarom organiseert het Kernteam Human Capital van de Topsector Water in de Week van de WOW-factor de Topsector Water wisselweek. Hiermee krijgen ook medewerkers van andere organisaties de kans een dag mee te lopen bij een ander bedrijf of instelling in de watersector. Het Kernteam Human Capital heeft, net als het platform WOW, de ambitie om 100 meeloopdagen te organiseren.