Startbijeenkomst Koopmanspolder

22 november 2012

Startbijeenkomst Koopmanspolder

Op donderdag 15 november 2012 vond de najaarsbijeenkomst Koopmanspolder plaats. Tijdens de landelijke WOWater-dag in Den Bosch vorig jaar koos de jury uit twintig inzendingen dit project als winnaar van de eerste samenwerkingsprijs. Bij deze bijeenkomst in 'Fortuin' waren zo'n 50 deelnemers afkomstig van diverse organisaties aanwezig. 

Koopmanspolder overzichtNa het welkomstwoord van Kim Hofhuis heeft Theo van de Gazelle de starttoespraak gehouden voor dit innovatieve waterbeheerproject in de Koopmanspolder in Wevershoof. Zeven WOW partners; provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Staatsbosbeheer, Deltares, DLG, gemeente Medemblik en RWS hebben dit nieuwe waterbeheerproject samen opgepakt. Vanaf 2014 gaan deze partners experimenteren met normaal peil, extreme droogte en waterberging. Daarna hebben we met z'n allen een wandeling gemaakt naar de Koopmanspolder.

Theo met vlag

Tijdens het locatiebezoek mocht Theo van de Gazelle, samen met Chris de Vries (directeur provincie Noord-Holland) en Cees Mantel (lid algemeen bestuur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) op de IJsselmeerdijk het startsein geven voor het inhijsen van het waterinlaatwerk.

InhijzenTerug in 't Fortuin' hebben de drie initiatiefnemers Aafke van Nierop (provincie Noord-Holland), Roel Doef (Rijkswaterstaat Waterdienst) en Karel Bruin-Baerts (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) het project vanuit hun betrokken invalshoeken toegelicht. De vormgeving van het plan is geïnspireerd door de waterspiraal bij een leeglopende badkuip. De kunstenaar is Ben Raaijman. De WOW-prijs van € 15.000 geeft een enorme stimulans om het project van plan naar uitvoering te krijgen. Het bedrag van € 15.000 wordt gebruikt voor zitbanken en informatiepanelen.

Tijdens de discussie en de borrel werden er ideeën geopperd en gegevens uitgewisseld om nog meer samen te werken. De Koopmanspolder is een goed voorbeeld van echte samenwerking en synergie. Die samenwerking smaakt naar vervolgprojecten ergens in het (Noordhol)land, zoals de Wieringermeer en mogelijk de Hedwigepolder!