Slim en fris samenwerken SD/HID dag

24 oktober 2016

Slim en Fris samenwerken

Op 20 oktober vond de jaarlijkse HID-SD dag plaats die werd georganiseerd door het Platform Slim Samenwerken aan Waterbeheer. De hoofdingenieur-directeuren van Rijkswaterstaat en de secretaris-directeuren van de waterschappen ontmoetten elkaar op Fort Wierickerschans. De middag en avond stonden in het teken van ‘slim en fris samenwerken’.

We vinden ons misschien de beste waterbeheerders ter wereld, maar hoe houden we ons zelf scherp en waar kunnen de waterschappen en RWS elkaar in de toekomst versterken en slimmer samenwerken? Dat was de centrale vraag van de dag. SD HID DAG 2
 
Ter inspiratie gaf het succesvolle Nuon Solar Team uit Delft een presentatie over hun samenwerking en succesfactoren. Waarom is het zo gaaf om met dat project mee te doen? Natuurlijk omdat het mooi is om met een auto op zonne-energie door Australië te racen, maar ook omdat de wereld meer duurzaamheid nodig heeft. De auto maakt het concreet; die laat zien wat met innovatie mogelijk is. Een filmpje van een winnend team en een kijkje bij de auto zelf zorgden er voor dat de deelnemers met veel enthousiasme doorgingen naar het volgende onderdeel. In groepen werden de thema’s duurzaamheid, digitalisering, sociale innovatie en ‘jong heeft de toekomst’ verder uitgediept. Er werden nieuwe ideeën opgedaan over hoe en waar de samenwerking versterkt kan worden. De discussies werden begeleid door koppels van RWS- en waterschaptrainees die zorgden voor prikkelende stellingen en vragen. Iedereen was het er over eens dat samenwerking belangrijk is en dat we moeten blijven zoeken naar kansen om elkaar te versterken.

SD HiD dag 1
 
De dag werd afgesloten met een diner waarbij de trainees vertelden wat hun indruk van de dag was. Met hen is afgesproken dat ze de volgende vergadering van het platform Slim Samenwerken aan Waterbeheer langskomen om een presentatie te geven. Het platform gaat dan aan de slag met het verder concretiseren van de opgedane ideeën voor samenwerking. De trainees hadden alvast wel een idee: het was de eerste keer dat ze iets gezamenlijks deden met de trainees van RWS en waterschappen en ze vonden dat dat veel vaker zou kunnen!