SD-HID dag

23 mei 2014

Landelijke HID-SD-dag: vruchtbare bodem voor duurzame samenwerking

Waterschappen en Rijkswaterstaat slagen er steeds beter in om gezamenlijk de waterkolom te vormen, zo bleek afgelopen donderdag tijdens de landelijke HID-SD-dag. Goede onderlinge relaties, beschikbare tijd en werken aan gezamenlijke doelen zijn de belangrijkste succesfactoren in de samenwerking tussen de waterpartners. Een vruchtbare bodem om in te blijven zetten op krachtige en duurzame samenwerking. Hiermee kunnen de waterschappen en Rijkswaterstaat kwetsbaarheid verminderen, kwaliteit verhogen en kosten besparen.

SD HiD dag

Samenwerking in het watersysteem is nodig om uitvoering te geven aan afspraken uit het Bestuursakkoord Water. Rijkswaterstaat en de waterschappen liggen goed op schema om deze afspraken te realiseren.Tijdens de landelijke samenwerkingsbijeenkomst spraken aanwezige hoofdingenieur-directeuren van Rijkswaterstaat en secretarisdirecteuren van de waterschappen over aanvullende concrete en kansrijke samenwerkingsdossiers. In een ontspannen sfeer verkenden zij hiervoor de thema's veiligheid, zoetwater, vergunningverlening en handhaving en HRM.

De werkgroep Slim Samenwerken aan waterbeheer is gevraagd om op basis van de input nieuwe focus aan te brengen.Uitgangspunt hierbij is dat samenwerking in het watersysteem uiteindelijk iets moet opleveren voor de burger. 'Verder kijken dan de grenzen van de eigen organisaties' luidde de uitnodiging van Theo van de Gazelle.