Risicomanagement: projectcontrol versus concerncontrol

19 juni 2015

Risicomanagement: Projectcontrol versus concerncontrol

Op 9 juni vond de derde bijeenkomst van de WOW vakgroep Risicomanagement plaats. Deze keer in Haarlem, met Chris de Vries, directeur bij de Provincie Noord-Holland en lid van het bestuur van WOW, als dagvoorzitter. Het thema van de middag was: 'projectcontrol versus concerncontrol?'  (hoe leggen de verschillende organisaties de verbinding tussen risicomanagement, projectcontrol en concerncontrol).

De middag begon met twee presentaties, waarin Rijkswaterstaat en de provincie Noord-Holland weergaven hoe bij hen de verbinding tussen risicomanagement, project- en concerncontrol georganiseerd is.

De eerste presentatie werd gegeven door Jan-Hein van Beers,bedrijfscontroller bij RWS Midden-Nederland, en de tweede door Gerhard Dijkhuis, projectcontroller bij de provincie Noord-Holland. De presentaties werden zeer goed ontvangen. Dat bleek zowel uit de interactie tussen sprekers en deelnemers, als uit de reacties na afloop.

Tijdens de netwerkactiviteit kregen de deelnemers de ruimte om eigen vragen/kennisbehoefte te stellen. Daarvoor zijn we in groepen uiteen gegaan. Elke deelnemer kon zijn vraag noteren op een netwerkkaart en toelichten in een pitch. De andere deelnemers reageerden vervolgens door hun ideeën, ervaringen, tips en/of contactgegevens op dezelfde kaart te noteren. Samen met de reacties en discussie die al uit presentaties voortkwamen, is er zo heel wat kennis en ervaring gedeeld, en zijn er nieuwe contacten gelegd.

Tijdens de WOW-dag zal het onderwerp risicomanagement ook aan de orde komen in een workshop. Daarnaast organiseren we  in het najaar een nieuwe themamiddag over risicomanagement.

Presentatie Jan-Hein van Beers

Presentatie Gerard Dijkhuis