Regionaal samenwerken

09 mei 2011

Sinds ruim een jaar ben ik een van de initiatiefnemers van WOW. Een enthousiaste en betrokken groep die vanuit hun organisaties, maar vaak ook persoonlijk worden gedreven dingen aan te pakken en te verbeteren. De gezamenlijke focus hebben we het afgelopen jaar echt gevonden in doelmatig en efficiënt wegbeheer waarbij de gebruiker centraal staat.

Ook de wijze waarop we samen werken heb ik in dat jaar zien groeien. In eerste instantie lag de nadruk op het delen van kennis, weten waar anderen mee bezig zijn en leren van elkaars aanpak. Nu maken we de slag naar echt samendoen! En dat op veel terreinen, zoals assetmanagement, verkeersmanagement en gezamenlijk uitvoeren van beheer en onderhoud aan het wegennet.

De slag naar echt samendoen is naar mijn mening noodzakelijk om tot een efficiënter wegbeheer te komen. Maar het is niet altijd even eenvoudig. Voor een wegbeheerder als een provincie of gemeente is hun specifieke regionale context en bestuurlijke omgeving heel bepalend. Voor Rijkswaterstaat, als landelijke uitvoeringsorganisatie, is het landelijk politieke of afgesproken uitvoeringskader bepalend, om zo uniformiteit op landelijk niveau te borgen.

Dit verschil in context kan leiden tot tegengestelde belangen en daardoor echt samendoen in de weg staan.

Maar deze horde is te nemen. Als er vertouwen is en je bent bereid je in te leven in de specifieke context van de ander. Je eigen belang soms ondergeschikt maken hoort daar ook bij. Samendoen kan nooit een doel op zich zijn. Maar als processen daardoor efficiënter verlopen, de kwaliteit of het afgesproken serviceniveau beter wordt, moeten we het nastreven en bovenstaande horde nemen. De weggebruiker vaart er wel bij en we besparen kosten.

Diederik Timmer,Diederik Timmer

Directeur Wegen en Verkeer Rijkswaterstaat, Dienst Limburg