Presentatie winnaars Young professional Challenge bij themagroep circulaire economie van de Unie van Waterschappen

06 november 2018

De Unie van Waterschappen (UVW) organiseerde op 5 november een Themagroep Circulaire Economie.

Deze themabijeenkomsten zijn bedoeld om de kennis en ervaring op het gebied van circulaire economie actief met elkaar te delen.

Tijdens deze bijeenkomst waren de winnaars van de WOW-challenge ook uitgenodigd. De winnaars hebben een goed concept uitgewerkt als oplossing voor het circulair vervangen of renoveren van kunstwerken. Met de MoMuBo presenteerden de winnaars het concept van een Modulaire en Multifunctionele Bouwsteen die van gerecycled materiaal gemaakt is en flexibel toepasbaar is. De presentatie eindigde in een stelling en een vraag voor de groep:

  1. Is het haalbaar dat we in 2050 volledig circulair zijn? Dit riep een interessante discussie op. De groep reageerde hier verdeeld op. Er zijn mensen die denken dat we dat zeker gaan halen, er is nog veel tijd, dus laten we positief blijven. Er zijn ook mensen die het nog niet zien gebeuren dat we 100% circulair kunnen werken.
  2. Wat gaan we in 2020 concreet met elkaar doen om een bijdrage te leveren aan de circulaire economie? Er werden een aantal ideeën genoemd. Elke waterschap zorgt er voor dat één kunstwerk circulair wordt gemaakt.
  • Het introduceren van de CO2-prestatieladder. Het wordt wel verwacht van marktpartijen, maar zelf zijn we niet gecertificeerd.
  • Maak een 'zwarte lijst' van grondstoffen die niet meer toegepast mogen worden.
  • Duidelijkheid geven over het begrip circulaire economie.

De punten zijn genoteerd om er een vervolg aan te geven.

Leuk om als young professionals onze winnende pitch ook bij de UVW te mogen presenteren. Hiermee verbreden wij ons netwerk weer en tegelijk worden we geïnformeerd over de ontwikkelingen van circulaire economie bij de waterschappen. Op deze manier kunnen we dit als Platform WOW ook weer met ons netwerk delen en zodoende zorgen voor een groter bereik.

Wil je meer weten over het winnende idee van de WOW-challenge, neem contact met ons op: info@platformwow.nl.