Praktische maatregelen tegen agressie

13 juli 2015

Samen met het expertisecentrum Veilige Publieke Taak, organiseerde WOW op donderdag 25 juni 2015 een bijeenkomst over agressie en geweld tijdens het werk. Helaas wordt het niet altijd door iedereen gewaardeerd dat medewerkers zich optimaal inzetten voor goed (vaar)weg- en waterbeheer in Nederland. Veel collega's worden tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden beledigd, uitgescholden, bedreigd of zelfs fysiek aangevallen. Veel  mensen vinden agressie al zo gewoon dat ze er geen melding meer van maken. Maar op den duur zorgt agressie op het werk ervoor dat medewerkers minder plezier hebben in hun werk, vaker ziek zijn en sneller een burn-out kunnen krijgen. Dat is niet alleen erg vervelend voor het slachtoffer zelf, maar ook voor zijn naasten, zijn collega's en de werkgever. 

Tijdens de bijeenkomst kregen we praktische maatregelen aangereikt om agressie tegen medewerkers te voorkomen en aan te pakken.

In de interactieve presentatie: "Medewerker bedreigd: wat moet ik doen? " toonden acteurs herkenbare voorbeelden van agressie vanuit de praktijk van medewerkers werkzaam op en voor het (vaar)weg- en waterbeheer. Er kwamen diverse zaken aan de orde, zoals de definiëring van agressie, verborgen agressie, het stellen van normen en mentale weerbaarheid. Wat doe je nu in welke situatie? Er was ook aandacht voor de rol van HRM-medewerkers en managers.

Zij eindigden met acht maatregelen voor een effectief veiligheidsbeleid:

1. Stel de norm van acceptabel gedrag

2. Stimuleer het melden van incidenten

3. Registreer alle vormen van agressie en geweld

4. Train medewerkers in voorkomen en omgaan met agressie en geweld

5. Reageer binnen 48 uur naar de dader

6. Bevorder aangifte doen

7. Verhaal de schade op de dader

8. Verleen nazorg aan medewerkers

Trijntje Halfmouw van de provincie Overijssel ging in op hun aanpak ten aanzien van agressie en geweld. Zij hebben zowel aandacht voor bestuurders als medewerkers en elk jaar komt het het onderwerp aan bod tijdens de Week van de Veiligheid. Verder heeft de provincie een protocol Agressie en Geweld opgesteld. Voor de presentatie klik hier.

Als afsluiter presenteerde Anton Jansen van de politie hoe je aangifte kunt doen, uit je eigen naam of uit naam van de organisatie en hoe het strafrechtelijk proces na een incident verloopt. Bekijk de presentatie.

Op de landelijke WOW-dag op 1 oktober 2015 wordt in een workshop opnieuw aandacht aan dit onderwerp besteed, maar dan met name over de omgang met 'hufters'.

Presentatie waterschappen en Rijkswaterstaat

Voorbeeld registratieformulier slachtoffer

Voorbeeld registratieformulier getuige

Evaluatieformulier agressie en geweld