Personele uitwisseling: waar staan we?

14 maart 2016

Personele uitwisseling: waar staan we?

Sinds 2011 faciliteerde platform WOW ruim 85.000 uur aan langdurige (intensieve) uitwisseling. Daarnaast hebben er meer dan 750 meeloopdagen plaatsgevonden. Kenmerkend voor langdurige uitwisseling is dat medewerkers een concrete klus oppakken in een andere organisatie. Bij een meeloopdag word je door een collega in een andere organisatie een of meerdere dagen meegenomen.

Het proces

Langdurige (intensieve) uitwisselingen kunnen op dit moment op twee manieren tot stand komen (zie figuur hiervoor). Het merendeel van de uitwisselingen, waarbij het initiatief vanuit de medewerker komt, is 6 maanden / 1 dag per week. Deze uitwisselingen vinden over het algemeen ‘met gesloten beurzen’ plaats. De uitwisselingen die tot stand komen via een klus zijn over het algemeen intensiever (meer dagen per week) en duren langer dan 6 maanden.

Plaatje personele uitwisseling

Het  grootste deel  van de meeloopdagen heeft plaatsgevonden in de “Week van de WOW-factor” (2014, 2015). Hierbij geven deelnemende organisaties aan hoeveel medewerkers ze in de “Week van de WOW-factor” kunnen ontvangen. Vervolgens kunnen medewerkers zich inschrijven voor de beschikbare plekken en wordt een goede  match gemaakt.

Evaluatie

Deelnemers en leidinggevenden zijn nog altijd unaniem in hun opvatting over de “plussen” die personele uitwisseling de medewerkers en de deelnemende organisaties oplevert:

Hogere kwaliteit van dienstverlening, door:

- Meer inzicht en begrip in elkaars werk en organisaties;

- Inbreng van kennis en ervaring door de uitwisseling;

- Meenemen van opgedane kennis en ervaring naar de eigen organisatie;

- Enthousiaste en geïnspireerde medewerkers die breed inzetbaar zijn (geworden);

- Lagere kwetsbaarheid van de organisatie door een breder en verbeterd netwerk.

- Reductie van kosten door minder inhuur (zie hieronder).

Uit  een  KBA (Kosten Baten Analyse) blijkt dat personele uitwisseling ook financieel interessant is voor de betrokken organisaties. Zo wordt er bijvoorbeeld minder extern ingehuurd en gaan overheidsorganisaties, door inzet van medewerkers uit een andere organisatie, sneller door een leercurve heen.

Met betrekking tot de intensieve uitwisselingen valt op dat de collega’s die zich hiervoor de laatste periode uit eigen initiatief opgeven, veelal bezig zijn met een carrière switch. Deze willen (of moeten) zij maken, maar zelf zijn ze hierin niet succesvol. Hiervoor gebruiken ze graag het netwerk van WOW.

Toekomst

In 2016 is er  wederom de “Week van de WOW-factor”. In deze week zullen we weer de meeloopdagen faciliteren. Daarnaast zal er extra actie worden genomen voor de langdurige personele uitwisseling.

Voorafgaand aan de “Week van de WOW-factor” willen we regionale ontmoetingen organiseren. Tijdens deze ontmoetingen wordt met de genodigden het gesprek aangegaan om te kijken hoe we in die regio meer gebruik kunnen maken van elkaars kennis en kwaliteiten.

Een voorbeeld hiervan is de samenwerking tussen Rijkswaterstaat Midden-Nederland en waterschap Zuiderzeeland. In de samenwerkingsovereenkomst die op 8 december 2015 ondertekend is, is specifieke aandacht voor personele uitwisseling. Hiervoor is  gezamenlijk een traject uitgewerkt. WOW wil dit ook voor en met andere organisaties vormgeven.