Onze vrouw van Prorail

Tot begin januari werkt Elena Ruseva bij platform WOW. Ze doet aan personele uitwisseling, een instrument dat haar werkgever ProRail ook inzet om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te vergroten. Elena is er enorm enthousiast over. "Ik maak iets wat nog niet bestaat en ík ben de regisseur."

Voordat ze er in april aan begon had ze nog nooit gehoord van platform WOW. Laat staan dat ze ooit had nagedacht over het project dat ze nu leidt: het opzetten en laten uitvoeren van een belevingsonderzoek onder fietsers. Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten en waterschappen beheren allemaal fietspaden, maar hoe beleeft de fietser die? "Sommige overheden doen daar zelf ook onderzoek naar, maar allemaal op hun eigen manier waardoor een goede vergelijking niet mogelijk is. Straks hebben de beheerders eenduidig inzicht in wat de gebruiker vindt van hun fietspaden. En kunnen ze ook zien hoe ze het doen ten opzichte van andere beheerders."

Elena

Elena werkt sinds 2009 bij ProRail en was daar tot november projectcoördinator bij Corridors Noord-Oost bij afdeling Spoorinfra..  "Omdat ik het idee heb dat ik de leercurve binnen mijn huidige functie wel min of meer heb voltooid, was ik al een tijdje op zoek naar een volgende stap in mijn ProRail-loopbaan", zegt Elena. "Ik sprak erover met het Loopbaancentrum en juist op dat moment kwam er een werkervaringsplaats vrij bij WOW. Ik was meteen enthousiast." Al een aantal jaren bestaat er een strategische alliantie tussen Rijkswaterstaat en ProRail. Job rotation is daar onderdeel van: medewerkers nemen een kijkje in elkaars organisatie, zowel om ze een kans te geven zich te oriënteren en te ontwikkelen als om van elkaar te leren.

Elena's persoonlijke ambitie is om zich te ontwikkelen tot projectleider. Bij WOW krijgt ze volop de ruimte om uit te proberen of dat echt iets voor haar is. Vooralsnog luidt haar antwoord volmondig "ja". "Ik sta als enige aan de lat. Ik voer gesprekken met de deelnemers aan het platform, maar ook met kennispartners als de ANWB, de Fietsersbond en CROW. Dankzij al die contacten kan ik iets ontwikkelen, waar zowel wegbeheerders als fietsers iets aan hebben." Elena ontwikkelde een vragenlijst, in het najaar vond de enquête onder fietsers plaats en daarna maakt ze een rapport. "Daarna presenteer ik de bevindingen aan het bestuur van het platform WOW. En dan zit mijn klus erop."

Een cultuurshock heeft Elena niet gehad. "Je merkt dat RWS en ProRail hetzelfde primaire proces hebben: het bouwen en beheren van infra. Net als bij ons werken er mensen die gaan echt voor hun vak, die heel benaderbaar zijn en informeel. En net als bij ons praat ook bij RWS iedereen over aanbesteden."

"Veel RWS-collega's zijn nieuwsgierig naar hoe wij de dingen aanpakken", zegt ze. "Ze vragen me soms het hemd van het lijf. Het is oprechte interesse en ik vind het leuk om erover te vertellen. Dan voel ik me echt de ambassadeur van ProRail."

Elena is overtuigd dat ze de opgedane kennis en ervaring kan benutten in het vervolg van haar loopbaan bij ProRail. Ze heeft sinds kort een nieuwe functie: programmamanager bij afdeling Vervoersanalyse en Capaciteitsontwikkeling.  "Ik heb hoe dan ook veel bijgeleerd. Ik kan het echt iedereen aanraden, zo'n blik in een andere keuken."

Bron: Proloog (Prorail) juli 2016