Nominaties WOW-prijs 2015 bekend

14 september 2015

De jury van de WOW-prijs 2015 bestaande uit Hein van Stokkom (Waterschap Brabantse Delta), Sandra Erkens (Rijkswaterstaat/TU Delft) en Edwin Kaats (Common Eye) beoordeelde onlangs de 28 inzendingen voor de WOW-prijs. De vijf genomineerde inzendingen kwamen allemaal tot stand met een veelheid van partners, zijn of worden in de praktijk gerealiseerd en hebben een duurzaam en innovatief karakter. Tijdens de landelijke WOW dag op donderdag 1 oktober in het IJsseldelta center in Zwolle wordt de winnaar bekend gemaakt.

De genomineerden zijn:

1. Inzet van het watersysteem als elektriciteitsbuffer

In dit project hebben twee zeer verschillende partijen - het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Eneco - elkaar weten te vinden en oorspronkelijke barrières voor samenwerking doorgebroken. In de praktijk blijken vernieuwingen in het watersysteem vaak lastig te realiseren, maar de resultaten van de samenwerking in het proefproject (een besparing tot 25 procent op de elektriciteitskosten) rechtvaardigen een verdere uitrol van de opgebouwde kennis en techniek.

2. N329 - Weg van de toekomst

Een demonstratieproject met allure, dankzij de verschillende vernuftige toepassingen die van het weggebruik door zowel snel als langzaam verkeer een beleving maken. Zo geven de creatieve vormen van verlichting letterlijk en figuurlijk uitstraling aan de weg en zijn omgeving. De meerwaarde van het project zit verder onder meer in het feit dat bewoners en ondernemers participeerden in de ontwerp-/planfase van het project, maar ook in het hoge gehalte waarin de samenwerkende partijen zich bewust waren van de milieuaspecten van een belangrijke route door stedelijk gebied.

3. Energie- en Grondstoffenfabriek (EFGF)

Het resultaat mag er zijn: zeven fabrieken draaien al en nog eens negen zijn in voorbereiding. Er worden innovatieve technieken gebruikt om van afvalwater een duurzame energiebron te maken. Aan de basis van deze ontwikkeling staan gezamenlijk de 23 waterschappen in Nederland, die een reputatie hebben dat ze soms zo moeilijk om één lijn zijn te krijgen. De wijze waarop zij invulling geven aan deze samenwerking illustreert dat het in projecten niet alleen om de ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologieën hoeft te gaan, maar ook hoe bedrijven, kennisinstellingen en waterschappen met die techniek - en met elkaar - om gaan en samen werken aan vernieuwing.

4. De nieuwe Afsluitdijk

Op de nieuwe Afsluitdijk komt een scala aan oplossingen bij elkaar. Enerzijds voor het peilbeheer in het IJsselmeer en de waterveiligheid van de omliggende regio's, anderzijds voor het opwekken van duurzame ('blauwe') energie, vispasseerbaarheid en verbetering/optimalisatie van de ecologische omstandigheden. Met uiteindelijk ook effect op de statuur van de Afsluitdijk, die van icoon voor het Nederlandse watermanagement en tevens als toeristische topattractie. De samenwerking is breed en intens.

5. SolaRoad

Kenmerkend voor het project SolaRoad is het business innovatie netwerk dat er 'volgens het boekje' omheen is ontstaan. Binnen de zogenoemde 'triple helix' van kennisinstellingen, overheid en bedrijfsleven worden de afzonderlijke kwaliteiten van de partners optimaal ingezet. Het enorme potentieel- de mate waarin het project over de wereld kan worden uitgerold en de opbrengsten aan schone energie - maken van SolaRoad volgens de jury potentieel een echte game-changer.