Klik hier voor meer informatie over W<span class=OW" />

Water ontmoet water

Platform WOW stelt de samenwerking tussen beheerders centraal.

Klik hier voor meer informatie over WOW
Voorbeelden van uitwisselingen

De WOW makelaar

Platform WOW heeft een makelaar die organisaties en medewerkers bij elkaar brengt

Voorbeelden van uitwisselingen
Klik hier voor de casestudy en andere documenten

Casestudy

WOW was benieuwd naar het succes van de samenwerking rondom de verbreding en verdieping van het Wilhelminakanaal in Tilburg

Klik hier voor de casestudy en andere documenten
Kik hier voor het storybook van W<span class=OW" />

Het verhaal van WOW

Waarom is WOW er? Wat doen we? En hoe doen we dat? Persoonlijke verhalen staan centraal in ons storybook

Kik hier voor het storybook van WOW
Wat gebeurt er dit jaar?

De Week van de WOW factor 2016

Van 7 tot en met 11 november 2016 organiseren we de week van de WOW factor: met meeloopdagen, de landelijke bestuurdersdag en de Challenge voor jonge professionals.

Wat gebeurt er dit jaar?

Nieuwsbrief februari 2017

Weg en water, op veel vlakken verbonden

WOW is eigenlijk georganiseerd in twee deelgremia: Water en Weg. Elke soort asset heeft zijn eigen kenmerken, vraagstukken, uitdagingen en netwerken. En toch zie je in de praktijk dat de weg en vaarweg veel gemeen hebben. Veiligheid, omgevingsmanagement, assetmanagement, betrokkenheid van marktpartijen, internationale ontwikkelingen; veel WOW-bijeenkomsten zijn logischerwijs multidisciplinair. Maar ook fysiek zijn de netwerken met elkaar verknoopt: namelijk door bruggen en tunnels.

Lees verder

Praat mee over Smart Mobility en beleef de Tesla Experience

De wereld van de Smart Mobility verandert snel. Voertuigen kunnen niet alleen steeds beter met elkaar communiceren, maar ook met coöperatieve systemen van andere partijen. Hierdoor zal het werk van de wegbeheerder op terreinen als verkeersveiligheid, bereikbaarheid, leefbaarheid en assetmanagement onherroepelijk veranderen. Maar hoe? En wanneer? Welke uitdagingen komen er op ons af en welke expertise hebben we nodig? Welke kennis hebben we al in huis?

Kom naar een regionale bijeenkomst Smart Mobility in maart en april om hierover mee te praten. Bij sommige bijeenkomsten maak je kans op een rit in een zelfrijdende Tesla!

Lees verder en meld je aan

Nog twee interessante rapporten over smart mobility

- Zelfrijdende auto’s: verkenning van de implicaties op het ontwerp van wegen (RWS en CROW)

- Veilig naar het verkeer van de toekomst (SWOV)

Resultaten gebruikerstevredenheidsonderzoeken fiets en recreatievaart

In de tweede helft van 2016 hebben in opdracht van WOW twee gebruikerstevredenheidsonderzoeken plaatsgevonden: een onder fietsers en een onder recreatievaarders.

Uit het fietsersonderzoek blijkt dat Nederlandse fietsers over het algemeen zeer tevreden zijn over de hoofdfietsroutes. Met name de kwaliteit van de fietsroutes, de doorstroming en de bewegwijzering worden positief beoordeeld. We ergeren ons het meeste aan, hoe kan het ook anders, andere fietsers op de fietsroute die met hun mobiel bezig zijn.

Lees verder

Ook Nederlandse recreatievaarders zijn tevreden over de vaarwegen die tot hun beschikking staan. Als het gaat om vaarwegen van Rijkswaterstaat, dan zijn recreatievaarders met name positief over de voorzieningen langs de laatst gevaren route. De gebruikers van provinciale vaarwegen zijn meer tevreden over de verkeersveiligheid.

Lees verder

Efficiënt en effectief vaarwegbeheer voor de recreatievaart

Op 31 januari organiseerden Platform WOW en Stichting Waterrecreatie Nederland voor de tweede keer een bijeenkomst met als thema ‘Efficiënt en effectief vaarwegbeheer voor de recreatievaart’. De onderwerpen classificatie en afstemming vaarwegen kleine recreatievaart, vaarweginformatie en afstemming beheer stonden centraal.

Lees verder

Jaarlijkse schadepost van miljoenen door overbelading

Te zwaar beladen vrachtwagens leiden jaarlijks tot een schadepost van miljoenen euro’s voor het beheer en onderhoud van de wegen en kunstwerken. Uit een recente verkennende studie in Overijssel blijkt dat het eigendom of de beheerplicht van een wegobject niet altijd geregistreerd is, maar ook dat er ontheffingen voor zwaar transport over een kunstwerk zijn verleend, zonder dat bekend is of het kunstwerk dit gewicht ook kan dragen.

Lees verder over het onderzoek, download het rapport en bekijk de pijnpuntenkaart

Personele uitwisseling: “Het voelde al vrij snel alsof ik 1 van hun was.”

Anja Hilte-Osinga wisselde haar baan als beleidsadviseur Waterbeheer bij Waterschap Hollandse Delta in het kader van een uitwisseling tijdelijk in voor de functie van Adviseur Adviseur Assetmanagement Groen bij district Oost-Nederland Noord van Rijkswaterstaat. Niet alles liep volgens verwachting, maar inspirerend was het zeker. Voor beide kanten.

Lees het interview met Anja Hilte-Osinga

WOW tien jaar: factsheet, top10 en dubbelinterview

Omdat we dit jaar onze tiende verjaardag vieren, hebben we ook deze maand weer een paar mooie toegiften.

Video: webinars terugkijken

Elke laatste maandag van de maand om 14.00 uur organiseren we een webinar over een actueel onderwerp. Achteraf kun je de webinars terugkijken via de terugblikken op onze website. Deze webinars kwamen onlangs beschikbaar:

9 maart SMASH-UP #1 Smart Shipping Challenge 2017 in Delft

In 2016 zette Nederland zich met de succesvolle EU Truck Platooning Challenge op de kaart als het gaat om geautomatiseerd rijden. Eind 2017 organiseert Rijkswaterstaat een demo voor de scheepvaart: de Smart Shipping Challenge 2017 (kortweg SMASH!). Want wat we op de weg kunnen, kunnen we met onze gezamenlijke kennis zeker ook op het water.

Lees verder en aanmelden

27 maart webinar Werken met BPKV (voorheen EMVI)

Op maandag 27 maart is er om 14:00 uur een webinar over Werken met BPKV, oftewel Beste Prijs Kwaliteit Verhouding. Met de Aanbestedingswet 2012 is de toepassing van het gunningscriterium ‘Economisch Meest Voordelige Inschrijving' (EMVI, nu BPKV) centraal komen te staan. In de praktijk van de GWW en Bouwsector is het gebruik van BPKV nog wel een uitdaging. Vooral het bedenken en toepassen van de juiste BPKV criteria blijkt een lastige opgave te zijn.

Lees verder en aanmelden

30 maart conferentie strategische personeelsplanning in de watersector

Werk je in de watersector en heb je taken op het gebied van management en HRM? Zet dan donderdag 30 maart van 13:00 - 18:00 in je agenda. De Topsector Water van het Ministerie van I&M organiseert samen met de Waterkennisbank een conferentie over het strategisch plannen van inzet van human resources.

Meer informatie en aanmelden kan binnenkort op Waterkennisbank.nl. Vooraanmelden is nu al mogelijk via wowmakelaar@platformwow.nl.

6 april bijeenkomst bedienen van bruggen: last van 'blinde' vlekken?

Het afgelopen jaar hebben beheerders rondom de veiligheid van beweegbare bruggen niet stil gezeten. Op verschillende manieren is kennis tussen beheerders gedeeld en zijn trajecten opgestart om de veiligheid nog beter te maken. Hiermee zijn we er echter niet! Kennis delen tussen beheerders op dit onderwerp blijft belangrijk. Graag nodigen Platform WOW en VHP je uit voor een bijeenkomst op 6 april, waarin experts uit verschillende disciplines hun inzichten en methodes delen. Ons streven blijft: nul incidenten in 2020!

Lees verder

Agenda 2017

Maart

2 maart bijeenkomst Smart Mobility, Zwolle

9 maart SMASH-UP #1 Smart Shipping Challenge 2017, Delft

17 maart bijeenkomst Smart Mobility, Rotterdam

20 maart bijeenkomst Smart Mobility, Roermond

27 maart bijeenkomst Smart Mobility, Groningen

27 maart webinar Werken met BPKV (voorheen EMVI)

30 maart bijeenkomst Smart Mobility, Helmond

30 maart Conferentie strategisch plannen van human resources in de watersector (door Topsector Water en Waterkennisbank)

April

5 april bijeenkomst Smart Mobility, Middelburg

5 april bijeenkomst Smart Mobility, Utrecht

6 april bijeenkomst bedienen van bruggen: last van 'blinde' vlekken? Utrecht

13 april VTH-dag, Zwolle

18 april bijeenkomst Smart Mobility, Alkmaar

20 april bijeenkomst risicomanagement, Utrecht

20 april Themadag Weer terug naar het beoordelen van processen, Amsterdam (door Werkgroep ecologisch Waterbeheer)

Mei

10 mei Eureka!Cup finale

Juni

9 juni finale Knappe Waterhoofden, Tiel

Oktober

2-6 oktober Week van de WOW-factor

5 oktober Landelijke WOW-dag